Lid raad van toezicht

profiel: vastgoed

De raad van toezicht van Zorgorganisatie Norschoten zoekt versterking!
Per maart 2022 is de raad op zoek naar een:

lid raad van toezicht met profiel vastgoed

De raad van toezicht is open en transparant. Dat ziet u onder andere terug in het functioneren van de raad. De leden leveren een actieve bijdrage aan de oordeels- en besluitvorming, ieder vanuit zijn of haar eigen inhoudelijke profiel. Persoonlijke verhoudingen vinden we belangrijk. Zowel onderling als in de contacten met raad van bestuur, medewerkers en de medezeggenschapsorganen. Uiteraard past Zorgorganisatie Norschoten de Governancecode Zorg 2017 toe.

Wij nodigen u uit om te reageren als u:

 • belijdend lid bent van één van de christelijke kerken
 • de visie en strategie van Norschoten onderschrijft
 • een binding heeft met de regio waarin Norschoten actief is
 • affiniteit heeft met de ouderenzorg
 • open staat voor kritische (zelf)reflectie
 • zich laat leiden door de principes van de governancecode en
 • bereid bent om nader te scholen, al dan niet via de NVTZ
 • op de hoogte bent van verandermanagement in organisaties.

Voor deze specifieke vacature geldt bovendien dat u beschikt over:

 • Kennis en ervaring op het gebied van zorgvastgoed.
 • Ervaring en contacten binnen het kader van zorgvastgoed en de toekomst van de ouderenzorg.
 • Een stevige maatschappelijke statuur en een voor Norschoten relevant netwerk op genoemde thema’s.

Hoe verder

Bent u dé kandidaat waardoor de raad van toezicht van Zorgorganisatie Norschoten weer op volle sterkte komt? De selectiecommissie leest heel graag waarom! Uw motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 20 januari 2022 mailen naar secretariaatraadvantoezicht@norschoten.nl.
De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. De raad van bestuur van Norschoten is als adviseur aan de commissie toegevoegd. Daarnaast ook een lid van de ondernemingsraad en een lid van de cliëntenraad.

De selectiecommissie gaat graag met u in gesprek op  22 februari 2022 tussen 16.00 – 22.00 uur in Barneveld.

Eerst meer informatie?

Eerst nog iets vragen voordat u reageert op deze (bezoldigde) functie? Geen probleem. Mevrouw De Korte staat u graag te woord. Stuur een mail naar Martine Schoneveld, bestuurssecretaresse, secretariaatraadvantoezicht@norschoten.nl voor het maken van een afspraak.
Wij wensen u succes met het schrijven van uw mail en kijken uit naar uw reactie!