Team behandelaren en zorgmedewerkers

Door het specifieke karakter van deze afdeling krijgt u tijdens uw verblijf met diverse medewerkers/disciplines te maken. Dat wil niet zeggen dat u deze medewerkers allemaal zult zien. U zult kennismaken met die medewerkers die u nodig heeft, zoals:

 • Specialist ouderengeneeskunde
  Deze arts heeft de eindverantwoordelijkheid over uw revalidatie. De arts geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het hele revalidatieproces.
 • Afdelingshoofd
  Het afdelingshoofd plant en organiseert overlegmomenten met disciplines, geeft leiding aan het team verzorgenden en controleert de uitgevoerde zorg.
 • Ergotherapeut
  Samen met de ergotherapeut oefent u allerlei dagelijkse dingen, zoals wassen en aankleden, verplaatsen in en om het huis, spel, het huishouden doen, koken of boodschappen doen. De ergotherapeut kan u adviseren bij het aanvragen van voorzieningen, hulpmiddelen en woningaanpassingen bij de gemeente of zorgverzekeraar. Ook een huisbezoek is mogelijk om de knelpunten in kaart te brengen of om thuis bepaalde dingen te oefenen. De ergotherapeut kan u ook begeleiden bij het maken van een dagindeling en het verdelen van uw energie over de dag.
 • Fysiotherapeut
  Met de fysiotherapeut oefent u vaardigheden op het gebied van beweging. U doet bijvoorbeeld oefeningen voor het vergroten van spierkracht en conditie, het verminderen van pijn of het verbeteren van het evenwicht. Doel van de behandeling is dat u zo mobiel mogelijk wordt, indien nodig met hulpmiddelen zoals krukken of een rolstoel.
 • Diëtist
  Als er voedingsproblemen zijn, zoekt de diëtist samen met u naar oplossingen om beter of anders te kunnen eten en drinken. U krijgt bijvoorbeeld advies over het verbeteren van uw voedingstoestand of over een gezonde leefstijl op het gebied van voeding. De diëtist komt als de arts een consultaanvraag heeft gedaan.
 • Logopedist
  Bij de logopedie werkt u aan vaardigheden op het gebied van spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven. Samen met de logopedist zoekt u naar een voor u geschikte manier om te communiceren. Indien nodig worden daar hulpmiddelen bij gebruikt, zoals een communicatieboek of een computer. Ook helpt de logopedist bij problemen met eten en drinken.
 • Maatschappelijk werker
  De maatschappelijk werker ondersteunt u en uw naasten op praktisch en sociaal gebied. Onderwerpen als wonen, werk en tijdsbesteding komen aan bod, maar ook verwerking en acceptatie van het leren leven met beperkingen. De maatschappelijk werker helpt u bijvoorbeeld bij het contact met instanties, het opstellen van brieven, het invullen van formulieren, het aanvragen van thuiszorg of het zoeken naar passende woonruimte. Ook ondersteuning van uw familie of andere belangrijke mensen in uw leven is mogelijk.
  De maatschappelijk werker komt als de arts een consultaanvraag heeft gedaan.

 

Naast het team van behandelaren zullen ook de volgende medewerkers een belangrijke rol spelen bij uw revalidatie:

 • Verzorgende en verpleegkundige
  De behandeling tijdens uw verblijf op de afdeling revalidatie is gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen daarbij een belangrijke rol. Ze begeleiden u bij het trainen van allerlei dagelijkse vaardigheden en stimuleren u om zoveel mogelijk zelf te doen zonder hun hulp.
 • Vrijwilligers
  Op een aantal dagdelen zijn vrijwilligers aanwezig. Zij helpen met de maaltijden en de transfers van de afdeling naar het restaurant.