Verwijzers

Norschoten levert zorg en behandeling zowel intra- als extramuraal aan cliënten op het gebied van:

 • Dementie
 • Somatiek, te weten: Parkinson, niet-aangeboren hersenaandoening, MS, CVA, revalidatie
 • Somatiek plus (met problematiek op het gebied psyche en gedrag)
 • Meervoudige handicaps
 • Gerontopsychiatrie
 • Palliatieve zorg thuis en aan huis
 • Delier
 • Ziekenhuisverplaatste zorg
 • Intensieve verpleegzorg zowel thuis als op locaties van Norschoten

Norschoten biedt cliënten:

 • Zorg in natura
 • Volledig Pakket Thuis (VPT)
 • Modulair pakket thuis (MPT), met en zonder dagbehandeling
 • Overbruggingszorg
 • PGB
 • Intensieve dagopvang Wmo
 • Basisdagopvang Wmo (niet-intensieve zorg)
 • Dagactivering
 • Eerstelijnsbehandeling
 • Logeren, zowel vanuit de Wlz, zorgverzekeringswet en Wmo.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.