Care

Binnen de keten Care biedt Norschoten:

 • dagbehandeling/dagbesteding (Wlz/Wmo)
 • respijtzorg (Wmo, Zvw), inclusief logeren
 • tijdelijk verblijf (Wlz), inclusief logeren
 • logeren particulier
 • verpleegzorg (met wonen en zonder wonen)
 • terminale zorg/hospice

Hier behandelen we cliënten binnen de doelgroepen:

 • somatiek
 • somatiek+
 • psychogeriatrie
 • gerontopsychiatrie
 • niet-aangeboren hersenletsel
 • ziekte van Parkinson
 • CVA