Cure

In de keten cure biedt Norschoten:

 • anderhalvelijnszorg/transmuraal centrum (in ontwikkeling)
 • medisch specialistische revalidatiezorg (in ontwikkeling)
 • revalidatie (GRZ) inclusief ambulant team psychogeriatrie
 • eerstelijnsverblijf (ELV)
 • eerstelijnsbehandeling (op locatie en thuis)
 • dagbehandeling (vanuit de Zvw) en dagbehandeling Parkinson Totaal

Hier behandelen we cliënten binnen de doelgroepen:

 • somatiek
 • somatiek+
 • psychogeriatrie
 • gerontopsychiatrie
 • niet-aangeboren hersenletsel
 • ziekte van Parkinson
 • CVA