Domotica

De inzet van domotica sluit aan bij onze wensen om:

  • de best mogelijke zorg te willen leveren
  • te realiseren dat cliënten zoveel mogelijk de regie over zij/haar leven in eigen hand kunnen houden en zichzelf kunnen blijven.

Gekozen is voor domotica:

  • die geschikt is voor diverse cliënten met verschillende beperkingen
  • per cliënt op maat wordt afgestemd.
  • de veiligheid en privacy van cli:enten kunnen waarborgen.

In overleg met de cliënt en /of familie wordt bepaald welke domotica nodig en/of wenselijk is. De middelen die ingezet worden staan altijd vermeld in het zorgleefplan.

Norschoten maakt gebruik van:

  • uitluistersysteem
  • beeld-, spreek- en luisterverbinding met behulp van een smartphone
  • passive alarmering
  • dwaaldetectie
  • verlichting aangepast aan dag- en nachtritme.

Lees ook de pagina Zorg, domotica en uw zelfstandigheid

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.