Eerstelijnszorg en revalidatie thuis (Zvw)

Norschoten biedt naast langdurige zorg ook eerstelijnsbehandeling en therapie thuis. Met ons multidisciplinaire behandelteam werken wij in de eerste en in de tweede lijn.

Samenstelling multidisciplinair behandelteam

 • Arts/specialist ouderengeneeskunde
 • Revalidatiearts
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Diëtisten
 • Psychologen
 • Maatschappelijk werkers
 • Muziektherapeut

Lees hier meer over onze diverse disciplines.

Revalidatie

Norschoten heeft een afdeling voor 30 revalidanten. Speciaal opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden bieden hier de revalidatiezorg in samenwerking met het multidisciplinaire team. Is het revalidatietraject zo ver gevorderd dat een revalidant naar huis kan, dan wordt in veel gevallen de revalidatie poliklinisch voorgezet.

Daarnaast kan via een verwijzing van de huisarts een eerstelijnsbehandeling en revalidatie in de thuissituatie gevolgd worden bij Norschoten. Door krachten te bundelen en de zorgdisciplines te combineren zijn wij in staat om alle klachten te behandelen.

Een revalidatietraject vanuit Norschoten word georganiseerd samen met verschillende ziekenhuizen (o.a. ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Sint Jansdal, Zorggroep Charim), revalidatiecentrum Klimmendaal en verschillende thuiszorgorganisaties zoals Buurtzorg en Icare.

Netwerken

Ook is Norschoten aangesloten bij verschillende netwerken zoals:

 • CVA-netwerk Gelderse Vallei
 • De Stroke Service Meander Medisch Centrum,
 • Parkinsonnet
 • Geriatrie netwerk
 • Orthopedie netwerk Gelderse Vallei
 • MS netwerk.

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.