Kenniscentrum

orgorganisatie Norschoten biedt als kennis- en behandelcentrum specifieke expertise op het gebied van:

  • Parkinson
  • CVA
  • fysiek trauma
  • geriatrische behandeling
  • dementie
  • hoogcomplexe zorg en
  • palliatieve zorg.

De organisatie ontwikkelt zich door naar een echt kennis- en expertisecentrum.  We onderscheiden ons van collega-zorginstellingen door specifieke focus op hoogcomplexe zorg en behandeling. Bovendien richten we ons continu op de verdere professionalisering van onze zorg, behandeling en dienstverlening. Dit doen we onder andere door lid te zijn van het universitair kenniscentrum ouderenzorg Nijmegen (UKON) en door een actieve wetenschapscommissie en professionele adviesraad in ons midden te hebben.

Daarnaast investeren we veel in onze medewerkers. Onder andere door scholing en ontwikkeling. Onze kennis is en blijft daardoor op een hoog niveau. We worden dan ook regelmatig gevraagd om onze kennis en expertise te delen met externe partijen zoals collega-zorginstellingen en eerstelijnspraktijken.