Onze specialisaties

Zorgorganisatie Norschoten levert hoogspecialistische zorg en behandeling zowel intra- als extramuraal. Hierbij maakt het niet uit vanuit welke financieringsvorm de zorg of behandeling wordt bekostigd. Cliënten met een aandoening kunnen vanaf het begin tot aan het einde bij ons behandeld en verzorgd worden.

Onze hoogspecialistische zorg en behandeling bieden we aan cliënten op het gebied van:

  • Dementie
  • Somatiek, te weten: Parkinson, niet-aangeboren hersenaandoening, MS, CVA, revalidatie
  • Somatiek plus (met problematiek op het gebied psyche en gedrag)
  • Meervoudige handicaps
  • Gerontopsychiatrie
  • Palliatieve zorg thuis en aan huis
  • Delier
  • Ziekenhuisverplaatste zorg
  • Intensieve verpleegzorg zowel thuis als op locaties van Norschoten