Samenwerking in de keten

Norschoten werkt in meerdere ketens en netwerken samen, te weten:

  • keten CVA
  • keten GRZ en ELV
  • keten dementie
  • keten Parkinson
  • palliatief netwerk
  • GGZ-expertise met betrekking tot GP.

Met de partners zijn in deze ketens samenwerkingsafspraken vastgelegd.

Kenniscentrum

Ook is Norschoten verbonden aan meerdere ziekenhuizen, zorgaanbieders, huisartsen en thuiszorgorganisaties. Norschoten focust zich op verpleegzorg en is daarvoor een kenniscentrum voor de regio.

Specifiek voor het gebruik van VPT is Norschoten voorloper en ervaringsdeskundig. Norschoten is koploper voor het netwerkberaad inclusief persoonsvolgende bekostiging.

Expertise is tevens aanwezig voor het begeleiden van cliënten met een LG-indicatie. Voor de specifieke doelgroepen kan te allen tijde kennis en informatie worden opgevraagd. Contactpersoon hiervoor is mw. Agnes Ton, tel. 0342-40 40 00,

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.