Wmo-producten

Norschoten levert het product dagopvang/dagbesteding extra. Daarnaast ontwikkelen we lichtere en minder intensieve vormen van begeleiding en dagbesteding, veelal in samenwerking met andere partijen.

De volgende producten zijn nu in ontwikkeling:

  • dagopvang basis
  • ambulante begeleiding: advies en coaching in thuissituatie door welzijnsbegeleiders
  • individuele begeleiding
  • ondersteunende begeleiding
  • netwerkondersteuning
  • ontmoetingslein