Somatiek plus

Somatiek plus betreft een doelgroep waarbij er sprake is van een gecombineerde zorgvraag. Naast de somatische zorgvraag komen andere zorgvragen naar voren op zowel psychisch en sociaal gebied.
In de praktijk is het belangrijk dat er een vaste dagstructuur gehanteerd wordt, omdat voorspelbaarheid en herhaling veiligheid voor u creëren.

Behandelteam

Vaak is het een grote stap om te verhuizen uit uw vertrouwde omgeving naar Norschoten. Uw welbevinden en mentale gezondheid willen we dan ook zoveel mogelijk bevorderen.

Hiervoor is een behandelteam binnen Norschoten aanwezig . Als het nodig is kan er behandeling geboden worden om uw lichamelijke en psychische situatie te verbeteren of te stabiliseren. En natuurlijk om uw zelfstandigheid zo optimaal mogelijk te houden. Behandeling kan bestaan uit fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, onderzoek door de psycholoog et cetera.

Wonen zoals thuis

We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in Norschoten. ‘Wonen zoals thuis’ is een denkwijze die we willen vertalen in het leven van alle dag. Rondom de verhuizing naar Norschoten bespreken we met u hoe we uw welzijn kunnen bevorderen of in stand houden. We kijken dan met u en eventueel uw naasten naar uw achtergrond, leefstijl, interesses enzovoorts. Het is voor ons de uitdaging om het wonen in Norschoten zoveel mogelijk te laten aansluiten op het wonen zoals u dat thuis deed. Het activiteitenaanbod nemen we hier ook in mee. In Norschoten worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, maar we kijken ook wat uw individuele wensen zijn.

Thuisgevoel

Uw eigen zit/slaapkamer kunt u inrichten met uw eigen meubels, naar uw smaak. De woonkamer en keuken deelt u met de overige bewoners. De inrichting en uitstraling van uw verblijf is warm en huiselijk. Wij hopen dat het voor u bijdraagt aan een ‘thuisgevoel’. Als het mogelijk is, dan kunt u zelf meewerken aan de dagelijkse huishouding, zoals het bereiden van de warme maaltijd.

Familie en vrienden

Familie en vrienden kunt u ontvangen op uw eigen kamer of in de gemeenschappelijke ruimte. Zij zijn van harte welkom op de woning! Graag willen we samen met uw naasten de zorg en behandeling gestalte geven.

Op verschillende locaties bieden wij u wonen met zorg, gericht op somatiek plus:

Voor aanmelding is het nodig dat u een passend CIZ-zorgprofiel voor verpleeghuiszorg hebt.