Welzijn

De welzijnswinkel zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor alle cliënten en bewoners van Norschoten. Dit doen wij onder het motto:  ‘Leven is je dag besteden zoals u dat wilt en bij u past’.

Uw wensen staan centraal

Ontmoeting en aandacht staan centraal bij de welzijnswinkel. Uw wensen zijn uitgangspunt voor de activiteiten die we organiseren. Dagbesteding op maat, noemen we dat.

Uw levensgeschiedenis en uw persoonlijke interesses zijn het startpunt voor het opstellen van een dagbestedingsplan. Er wordt gekeken naar wat u kan en wil doen en  hoe we dat in Norschoten kunnen realiseren. Uw familie betrekken we actief bij het maken en uitvoeren van het plan. Zij krijgen advies en tips van de welzijnsbegeleider. Ook dieren kunnen bij de activiteiten betrokken worden om uw welzijn te bevorderen.

Onze deskundige welzijnsbegeleider zorgt ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd is.