Werken met Presentie

'van hart tot hart'

Norschoten is in 2014 gestart met presentie ( project ‘van hart tot hart’). De komende jaren zullen alle medewerkers in deze benadering worden getraind.

Presentiebenadering

Deze presentiebenadering ondersteunt het samenwerken en samenspreken tussen alle mensen in onze organisatie. Het gaat dan om de verhouding tussen bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers. Bij presentie staat de relatie voorop: ziet wat de ander beweegt, elkaar begrijpen en aansluiten bij wat de ander nodig heeft.

De Presentiebenadering sluit goed aan bij de identiteit van Norschoten, die ook uitgaat van gelijkwaardigheid en de zorg voor elkaar. Ook sluit presentie aan bij de regiefunctie die cliënten hebben en houden over hun eigen leven.

Presentiegedachte

Vanuit de presentiegedachte kijkt de medewerker eerst wat er bij de ander op het spel staat, sluit aan en begrijpt de situatie, weet wie hij/zij voor de ander kan zijn en doet dan wat gedaan kan worden. Kortgezegd: Eerst contact maken, dan afstemmen en dan pas handelen. Het (willen) kennen van de leefwereld van de ander is daarbij de basis. Bij presentie wordt door de cliënt passende keuzes gemaakt in overleg met de professional. Belangrijk hierbij zijn:

  • aansluiting en gerichtheid op de leefwereld van de ander
  • nabijheid en aandacht
  • zorg besteden aan ‘het verlangen’ van de zorgvrager
  • rust en trouw
  • liefde
  • aanspreekbaarheid van de helper
  •  toewijding naar de meest kwetsbaren

Verschil maken mag

Bij presentie mag er verschil gemaakt worden tussen cliënten. Ook verschillen tussen medewerkers worden toegestaan, gewaardeerd en besproken. De bedoeling staat altijd voorop. Er zijn zo weinig mogelijk lijstjes en regels. Ook de weinige regels worden niet absoluut toegepast.

De inzet van verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en paramedici is gestoeld op de filosofie van Presentie. Ook de ondersteunende afdelingen, zoals het facilitair bedrijf, financiën, P&O, ICT werken vanuit deze grondhouding.

Meer weten over presentie?