Leden van de cliëntenraad

Welkom in een goed georganiseerd en gezellig team!

Draag jij bij aan de kwaliteit van de medezeggenschap en daarmee aan de kwaliteit van leven van cliënten?

Voor jou

  • Een gezellig en bevlogen team, bestaande uit 5 leden.
  • Een goed georganiseerde, professionele cliëntenraad.
  • Mogelijkheid voor scholing.
  • Een vrijwilligersvergoeding van € 130 per maand (maximaal € 1.300,- per jaar). 

Van jou

  • Betrokkenheid bij en affiniteit met de zorg- en dienstverlening van Norschoten.
  • Inzicht en overzicht van ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau en vooral van de ouderenzorg.
  • In staat zijn om beleidsstukken te lezen en hierover een mening te vormen vanuit het perspectief van cliënten.
  • Je hoeft geen specifieke studie te hebben afgerond. Ervaring in management of bestuurlijke functie van een organisatie is wenselijk.
  • Je voelt je thuis bij de christelijke identiteit van Norschoten.

Wat houdt lid zijn van de cliëntenraad bij Norschoten in?

De cliëntenraad bestaat uit cliënten, familie en contactpersonen (betrokkenen) van cliënten. Samen met de andere raadsleden adviseer je de bestuurder gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en beste zorg voor de cliënten van Norschoten. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Kwaliteit van zorg, welzijn en behandeling, cliëntwaarderingen, veiligheid, voeding en medicatie. Het gaat om een bezoldigde vrijwilligersfunctie met ongeveer 9 vergaderingen per jaar die gezamenlijk met de bestuurder worden gehouden. Daarnaast heb je overlegmomenten met de raadsleden (op locatie of online via MS-Teams). 
Je fungeert als vaste contactpersoon voor één of meerder locaties. Vacant zijn de locatie dagcentra van Norschoten en de locaties Garderen en Elspeet. Je bent het aanspreekpunt voor de ambassadeurs. De ambassadeurs zijn o.a. vrijwilligers en cliënten met open oren en ogen.
Bij voorkeur hebben we 2 ambassadeurs per locatie, je ondersteunt bij de werving van nieuwe ambassadeurs. 

Ieder lid heeft zijn/haar eigen competenties: Zorg, Beleid & Strategie, Huisvesting & Facilitair, Kwaliteit & Veiligheid. We willen graag leden aan het team toevoegen met één of meerdere competenties op het gebied van Financiën (begroting, kwartaal en jaarcijfers etc.) en Personeel & organisatie (HR en selectiecommissies etc.).

De cliëntenraad krijgt waar nodig secretariële en inhoudelijke ondersteuning van externe deskundigen. De benoeming is voor een periode van 4 jaar. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Pak het moment

Enthousiast geworden? We zien je reactie graag via de knop ‘Solliciteren’ onderaan deze pagina tegemoet. Bel voor meer inhoudelijke informatie met Teun van Essen, voorzitter cliëntenraad, te bereiken via 06-51 13 43 77 of stuur een e-mail naar voorzittercr@norschoten.nl. De voorzitter kan je gepassioneerd meer vertellen.

Meer lezen over de cliëntenraad en welke leden er nu deel van uitmaken? Kijk hier voor meer informatie.

 

 

 

Solliciteren