Wetenschapscommissie

Wetenschappelijk onderzoek is nodig voor de verdere ontwikkeling van de geriatrische zorg. Het is nodig voor goede behandeling, voor het verbeteren van diagnostiek en voor de behandeling van de ouder wordende mens. Sinds 2020 heeft Norschoten een eigen wetenschapscommissie. Met wetenschappelijk onderzoek dragen we actief bij aan de ontwikkeling en de verbetering van diagnostiek en behandeling van de geriatrische zorg. We doen dit onder andere door samen te werken met universitaire kennisinstituten, door mee te werken aan landelijke onderzoeksprojecten, door zelf wetenschappelijke onderzoeks- en innovatieprojecten uit te voeren en door de opgedane kennis te implementeren in de praktijk.

Ook is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van verpleegkundige zorg op de longstay-afdelingen. Door de uitkomst van dit onderzoek werken nu op al onze locaties praktijkverpleegkundigen en is de verpleegkundige zorg per afdeling georganiseerd.

De commissie zorgt voor coördinatie, afstemming en monitoring van onderzoeksvoorstellen en/of lopende onderzoeken. Overstijgende ontwikkelingen die relevant zijn voor wetenschappelijk onderzoek worden besproken. Intern worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om kennisuitwisseling onderling te stimuleren.