Woonzorgbegeleider niveau 4

vacatures voor woonzorgbegeleiders niv 4

Locatie Kweekweg

‘Verzorgenden helpen vaak mee in de huishouding en bij welzijnsactiviteiten. Bij Norschoten is dat anders! Ik kan me focussen op dat waar ik écht warm voor loop: mijn zorgtaken.’
Cherine, verzorgende IG