Activiteiten voor buurtgenoten

U bent van harte welkom om mee te doen

Woont u in de buurt van een van onze locaties? Dan kunt u ook meedoen aan veel van onze activiteiten die wij voor onze cliënten organiseren.

Diverse activiteiten

Er zijn vaste clubs en diverse recreatieve activiteiten op onze locaties. Ook worden er regelmatig andere activiteiten georganiseerd: Soms wordt er een koor uitgenodigd of bijvoorbeeld een tuinfeest georganiseerd.  Heeft u hier belangstelling voor, dan bent u van harte welkom.

Aanmelden als buurtbewoner
Op de diverse locatiepagina’s worden overzichten geplaatst met activiteiten voor de komende tijd. Op deze overzichten staat vermeld voor welke activiteiten u zich kunt aanmelden, wat eventuele kosten zijn. Voor een aantal activiteiten vragen wij namelijk een (kleine) bijdrage.
Download hier het overzicht activiteiten voor buurtbewoners.

Wilt u deelnemen aan een van onze recreatieve activiteiten, dan kunt u zich aanmelden bij: welzijnswinkel@norschoten.nl . Wilt u hierbij vermelden om welke activiteit het gaat en op welke locatie?

Kerkdiensten

U bent ook van harte welkom om de kerkdiensten op een van onze locaties te bezoeken. Hieraan zijn geen kosten verbonden en u hoeft zich niet aan te melden. De kerkdiensten vinden iedere zondag om 10.30 uur plaats op onze locaties Klaverweide en Kweekweg (Barneveld), Kootwijkerbroek, Putten.
De voorganger van de kerkdienst kunt u vinden op: www.kerktijden.nl.

Welzijnswinkel

Als buurtbewoner kunt u ook gebruik maken van onze welzijnswinkel. Onze welzijnswinkel-on-tour komt langs op alle locaties. Het lenen van spelmateriaal en dergelijke is voor cliënten van Norschoten gratis. Voor externe (particuliere) leden vragen wij een bijdrage van 20,- per jaar.