Gerontopsychiatrie

Mensen met chronische psychiatrische klachten kunnen ook bij Norschoten terecht. De psychiatrische problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan, maar ook op latere leeftijd. Als het ziektebeeld bij cliënten met deze psychiatrische problemen stabiel is en de behandeling binnen een psychiatrische setting niet meer noodzakelijk is, kunnen zij in aanmerking komen om in Norschoten te komen wonen.

Norschoten heeft voor hen 2 woningen beschikbaar, te weten: een woning in Barneveld voor 7 cliënten en een woning in Putten voor 8 cliënten.

24 uur per dag zorg, begeleiding en structuur

In deze woningen wordt 24 uur per dag zorg, begeleiding en structuur geboden door personeel dat geschoold is om deze doelgroep te begeleiden. De leeftijd van de cliënten die hier wonen is divers, van jong naar oudere bewoners. Wij vinden ieder mens uniek en kostbaar; van hieruit geven wij vorm aan de zorg.

Behandelteam

Vaak is het een grote stap om te verhuizen uit uw vertrouwde omgeving naar Norschoten. Uw welbevinden en mentale gezondheid willen we dan ook zoveel mogelijk bevorderen. Hiervoor is een behandelteam binnen Norschoten aanwezig. Als het nodig is kan er behandeling geboden worden om uw lichamelijke en psychische situatie te verbeteren of te stabiliseren. En om uw zelfstandigheid zo optimaal mogelijk te houden. Behandeling kan bestaan uit psycholoog, maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Hiervoor wordt er met u en/of uw contactpersoon een zorgplan opgesteld.

Welzijnsplan

Ook wordt er met u een welzijnsplan opgesteld, om de activiteiten in de dag voor u te structureren en zoveel mogelijk samen met u in te vullen wat bij u passend is. Van zelfsprekend zijn er ook activiteiten mogelijk met de verschillende andere groepen bewoners binnen Norschoten.

Eigen zit/slaapkamer

U hebt een eigen zit/slaapkamer die u naar eigen smaak kunt inrichten met eigen meubeltjes. Sanitair kan privé zijn of samen met enkele andere bewoners. De gezamenlijke huiskamer is er voor de algehele dagelijkse activiteiten als de maaltijd en de koffie/thee momenten, als ook gezamenlijke activiteiten. De inrichting en uitstraling van uw verblijf is warm en huiselijk. Wij hopen dat het voor u bijdraagt aan een ‘thuisgevoel’. Als het mogelijk is, dan kunt u zelf meewerken aan de dagelijkse huishouding.

Familie en vrienden

Familie en vrienden zijn ook van harte welkom en kunt u ontvangen op uw eigen kamer of in de gemeenschappelijke ruimte. Graag willen we samen met uw naasten de zorg en behandeling gestalte geven.

Voor aanmelding is nodig dat u een passende CIZ-indicatie hebt en dat betreft een zorgprofiel VV7.