Aanmelding en kosten

Hospice Barneveld

Aanmelding

Een aanvraag voor de hospice kan door u persoonlijk of door een naaste gedaan worden. Ook uw huisarts, ziekenhuis of thuiszorg kan de aanmelding regelen.

Voor een aanvraag neemt u contact op met de zorgconsulenten van Norschoten. Dit kan via zorgconsulenten@norschoten.nl of via telefoonnummer 0342-40 40 00. Dit telefoonnummer is ook buiten kantoortijden bereikbaar voor spoedgevallen.

Kosten

Aan opname en verblijf in de hospice zijn wettelijk geregelde kosten verbonden. De berekening van de hoogte van de eigen bijdrage en de betaling verloopt via het CAK (Centraal administratiekantoor). U ontvangt daarover automatisch bericht wanneer een opname geregeld is. Er wordt door Norschoten zelf geen eigen bijdrage gevraagd.