Palliatieve zorg

Hospice Barneveld

Samen oplopen in het laatste deel van het leven, dat is waar de hospice zich voor inzet. U staat bij ons centraal en moet de regie kunnen houden over uw leven. Hierbij krijgt u ondersteuning van een multidisciplinair team, bestaande uit verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Naast de lichamelijke zorg is er ook aandacht voor zaken op het psychosociale en geestelijke/pastorale vlak. Pastorale zorg vanuit uw eigen achterban, is van harte welkom.

Kwaliteit van leven

De medewerkers en vrijwilligers verlenen palliatieve zorg waarbij de kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk wordt gehouden. De zorg voor en inbreng van uw naasten zijn hierbij van essentieel belang. Het uiteindelijke doel is u in staat te stellen vredig, waardig, zoveel mogelijk vrij van pijn en van andere belastende symptomen te sterven in het bijzijn van familie, vrienden en/of verzorgenden.

Uw achtergrond

Leeftijd, levensovertuiging en culturele achtergrond spelen geen rol bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor opname. U wordt verpleegd en begeleid in een omgeving waar de Bijbel als Gods Woord leidend is voor de zorgverlening. Dat betekent dat de medewerkers zich tot het uiterste inspannen om het leven dragelijk te houden door optimale symptoom- en pijnbestrijding. Het betekent echter ook dat er niet meegewerkt kan worden aan euthanasie.

Respijtzorg

Wanneer de zorg voor iemand thuis tijdelijk onvoldoende of onmogelijk is, is een tijdelijk verblijf in de hospice ook een optie. Na een bepaalde periode keert u weer terug naar uw eigen omgeving. We noemen dit respijtzorg.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.