Hospice-team

Hospice Barneveld

Een team van 11 verpleegkundigen en, een verpleeghuisarts begeleiden, ondersteunen en bieden de medische zorg: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ook zijn er medewerkers aanwezig voor de ondersteunende diensten zoals fysiotherapie, psychosociale en pastorale zorg.

Arts

Een arts, gespecialiseerd in palliatief-terminale zorg, is verantwoordelijk voor uw behandeling. De medische zorg is gericht op pijn- en symptoombestrijding. De arts bezoekt de hospice op alle werkdagen.’s Avonds, ’s nachts, in de weekenden en op feestdagen is de arts of een waarnemend verpleeghuisarts altijd telefonisch bereikbaar en indien nodig, oproepbaar.

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen de organisatie van Hospice Barneveld. Naast de verpleegkundige, die 24 uur aanwezig is, ondersteunen de vrijwilligers bij het verlenen van zorg. Hiervoor hebben zij een speciale introductietraining gevolgd vanuit de VPTZ. (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Ook verrichten vrijwilligers lichte huishoudelijke taken en bereiden zij  verse maaltijden. Luisteren naar en praten met de gasten en naastbetrokkenen is een belangrijke taak. Ook kan het voorkomen dat er gewaakt wordt bij een stervende. Kortom: ‘er zijn’ is van essentieel belang.

Regelmatig worden er binnen de organisatie themascholingen georganiseerd. Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt door ervaren collega-vrijwilligers. Er zijn ongeveer 40 vrijwilligers actief binnen Hospice Barneveld.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Op deze pagina leest u meer.