Psychogeriatrie

Als u door dementie of geheugenproblemen niet goed meer kunt functioneren thuis, dan kan het nodig zijn dat u verhuist naar een van de psychogeriatrische woningen van Norschoten.

Kleinschalige woningen

Onze woningen zijn kleinschalig. U woont samen met ongeveer 6 medebewoners en iedereen heeft zijn of haar eigen zit-slaapkamer. U kunt deze naar eigen smaak inrichten. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer.

Wonen zoals u gewend bent

Norschoten heeft huiselijkheid hoog in het vaandel staan. We proberen uw nieuwe woonomgeving zoveel mogelijk te laten aansluiten zoals u het gewend bent. Dat betekent dat we kijken naar uw gewoonten, achtergrond en interesses. Ook vinden we het belangrijk dat uw partner, kinderen of andere mensen uit uw omgeving betrokken blijven bij de zorg voor u. We nodigen familie en vrienden uit om een actieve rol te blijven spelen in uw leven, voor zover dit voor hen mogelijk is.

Familie en vrienden

Familie en vrienden zijn altijd welkom, net zoals thuis. Zo zetten zij bijvoorbeeld koffie en thee, eten mee of helpen bij de verzorging als ze dat willen. Op die manier willen we samen met u een thuis creëren waar u zoveel mogelijk uzelf kunt zijn, aangevuld met zorg en begeleiding.

Uw welzijn

Om uw welzijn zoveel mogelijk vorm te geven, kijken we samen met u en uw contactpersoon hoe we het wonen in Norschoten zo prettig mogelijk kunnen maken. De een gaat wandelen met een vrijwilliger of neemt deel aan een van de clubs die in Norschoten georganiseerd worden. Een ander wil liever op de eigen kamer rustig kunnen genieten van muziek of bezoek ontvangen.

Dagelijkse hulp en begeleiding

U krijgt hulp en begeleiding bij de dagelijkse activiteiten. Het vaste dagelijkse ritme van opstaan, ontbijten, koffie, maaltijd, rust, thee en avondmaaltijd is een programma op zich en de basis van de daginvulling. Verder proberen we u zoveel mogelijk te betrekken bij de dagelijkse huishoudelijke activiteiten. Zo wordt er in de huiskamer met open keuken dagelijks een warme maaltijd gekookt, waarbij bewoners, als dat mogelijk is, een handje meehelpen. Ook tafeldekken, de was opvouwen of het terras vegen kunnen activiteiten zijn waar bewoners bij helpen.

Psychogeriatrische zorg

Op verschillende locaties bieden wij wonen en zorg aan psychogeriatrische cliënten:

Voor aanmelding is het nodig dat u een passend CIZ zorgprofiel voor verpleeghuiszorg hebt.