Revalidatie: definitie, missie en visie

Definitie

Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan. Bij geriatrische revalidatiezorg wordt onder begeleiding van een gespecialiseerd team gewerkt aan herstel, met als doel dat men zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en veilig terug kan keren naar huis. Indien nodig, kan de behandeling thuis worden voortgezet.

Missie

Het geriatrisch zorg- en behandelteam van Norschoten werkt vanuit deskundigheid met passie en ambitie voor de individuele revalidant én voor de kwaliteit van de revalidatiezorg als geheel.
Norschoten heeft als doel dat de revalidant zo snel mogelijk veilig naar huis kan en zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid kan behouden. Het geriatrisch zorg- en behandelteam kijkt met aandacht naar de revalidant, zijn wensen en doelen, zijn sociale netwerk en zijn welbevinden.

Norschoten wil de zorg en behandeling op het gebied van geriatrische revalidatie, de ziekte van Parkinson, CVA en niet-aangeboren hersenletsel in de regio en in Nederland verbeteren door continu de beschikbare kennis van de revalidatiezorg verder te ontwikkelen.

Visie

Geriatrische revalidatie is alleen effectief als er oog is voor de individuele revalidant met zijn wensen en mogelijkheden.
Geriatrische revalidatie omvat meer dan alleen zorg of behandeling, daarom is therapie alleen onvoldoende. ‘Alles is revalidatie’ is het credo als men bij Norschoten revalideert. Dit betekent dat de revalidant gestimuleerd wordt om steeds meer stappen naar zelfstandigheid te zetten. Zo kan de stap naar huis kleiner worden gemaakt.
Het zorg- en behandelteam van Norschoten bestaat uit professionals met jarenlange ervaring en is gericht op kwaliteitszorg en innovatie. De disciplines werken nauw samen en bieden de revalidant die zorg en behandeling die hij op dat moment nodig heeft. Norschoten streeft ernaar dat de revalidant zijn eigen regie behoudt.