Bewegen in Norschoten

Beweegnorm

Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de conditie, cognitie en kwaliteit van leven. De Gezondheidsraad heeft aan de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) advies uitgebracht over beweegrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van al het bestaande onderzoek naar de gezondheidseffecten van bewegen. De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is sinds 2017 als volgt:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • En: voorkom veel stilzitten.

Norschoten Beweegt

Omdat bewegen belangrijk is voor de cliënten van Norschoten heeft van augustus 2017 t/m juni 2019 het project ‘Norschoten Beweegt’ gedraaid. In dit project was er aandacht voor het bewegen van alle cliënten, met als doel de vitaliteit van cliënten te verhogen, dan wel zo lang mogelijk behouden. Ook als er niet (meer) actief bewogen kan worden, zoeken we naar een goed alternatief. Inmiddels is het project afgerond, zie deze factsheet en de eindfilm. Nu het project is afgerond, is er meer aandacht voor bewegen. De vakgroep beweegagogen is opgericht om binnen Norschoten het bewegingsgerichte klimaat te borgen.

Beweegagogen

De beweegagoog is opgeleid om mensen te coachen en te begeleiden in het bewegen. De beweegagogen coachen cliënten en hun betrokkenen, organiseren beweeggroepen in Norschoten en bewegen individueel met cliënten.

Samen in beweging

Bewegen in Norschoten gebeurt zowel functioneel als recreatief. Bij functioneel bewegen gaat het om dagelijkse handelingen, zoals wassen, aankleden en het inschenken van een beker water. Bij recreatief bewegen gaat het om plezier, zoals buiten fietsen op de duofiets.

In Norschoten zijn er diverse beweeggroepen die door de welzijnsbegeleiders en beweegagogen worden begeleid. Daarnaast worden door zorgmedewerkers, welzijnsbegeleiders, beweegagogen, vrijwilligers en familie ook individueel allerlei beweegactiviteiten met cliënten gedaan.