Geestelijke verzorging

Norschoten zorgt anders. Alleen samen met u kunnen wij de beste zorg bieden. Uw geestelijk welzijn vinden wij daarbij erg belangrijk. Wanneer uw gezondheid afneemt en afhankelijkheid toeneemt, zullen uw levensvragen misschien anders zijn dan voorheen. Onze geestelijk verzorgers bieden u steun en een luisterend oor. Zij lopen graag mee op de weg die wordt ingeslagen. Samen met u en de mensen die belangrijk zijn voor u. Van hart tot hart.

Betrokkenheid van uw eigen geloofsgemeenschap

Misschien bent u al verbonden aan een kerk. Dan blijft uw eigen predikant, pastoor of voorganger natuurlijk in de eerste plaats verantwoordelijk. Samen met u gaan we na of en op welke manier wij dit kunnen aanvullen. Als u het fijn vindt, kunnen wij hierin samen optrekken met uw predikant, pastoor of voorganger.

Vieringen

Geestelijke verzorging beperkt zich niet tot vieringen en één-op-één gesprekken. U kunt onze geestelijk verzorgers ook tegenkomen bij de koffie, tijdens de muziekvoorstelling of het tuinfeest. Met elkaar beleven en meeleven. Laagdrempelig en toegankelijk.
Verbinding en beleving met elkaar. Hier besteden wij veel aandacht aan bij Norschoten.

Elke zondag is er een kerkviering voor bewoners. Deze worden verzorgd door onze eigen geestelijk verzorgers en door voorgangers uit de regio.  Daarnaast bieden wij de faciliteiten voor het beluisteren van een kerkdienst op uw eigen kamer. Dit kan via de kerktelefoon of internet.

Uiteraard organiseren wij Kerst-,  Paas en Pinkstervieringen. Een aantal keren per jaar verzorgt onze eigen predikant het Heilig Avondmaal. En ieder jaar is er een herdenkingsdienst voor bewoners die zijn overleden.

Samen

Bij Norschoten werken wij vanuit de presentiebenadering. De band tussen zorgvrager en zorgverlener staat centraal. Er zijn voor de ander. Aansluiten op elkaars wensen en mogelijkheden. Onvoorwaardelijk en van betekenis. Want alleen met elkaar kunnen wij zorg en welzijn afstemmen op u.

Als geestelijk verzorgers zijn wij er daarom ook voor onze collega’s en vrijwilligers. Wanneer daar behoefte aan is, helpen wij hen bij het zoeken naar verdieping op het gebied van geloofsovertuigingen, achtergronden en rituelen. Zo kunnen zij u nog beter begeleiden. Of misschien worstelen zij zelf met levensvragen? Wij gaan voor de glimlach van ons allemaal.

Medisch-ethische commissie

Deze commissie ziet erop toe dat het medisch-ethische beleid van Norschoten wordt gehandhaafd.  In de commissie zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. De voorzitter is Ds. Pieter-Frans de Boer.

Moreel beraad

De vakgroep geestelijke verzorging faciliteert ook moreel beraad. Dilemma’s rond zorg voor bewoners worden hier besproken en getoetst.

Contact

Wilt u meer weten over de geestelijke zorg die wij bieden? Of misschien woont u of uw dierbare bij ons en wilt u graag even met ons praten. Aarzel niet en neem contact op met één van de drie geestelijk verzorgers. Misschien heeft u voorkeur voor één van hen, dan vindt er ook hun contact gegevens.  Heeft u geen voorkeur of een meer algemene vraag over geestelijke verzorging, dan kunt u het algemene nummer/e-mailadres gebruiken.

Van links naar rechts op de foto: Sjaak van Leijenhorst, Petra Kiks – Leeflang en Ds. Pieter-Frans de Boer.