Meditatie van de geestelijk verzorger

januari 2017 meditatie Ds. K.C. Kos

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid “

Hebreeën 13:8

Met onze tekst wil Paulus de Hebreeën bemoedigen, die lijden onder vervolging en verdrukking. Maar ook ons, nu wij staan aan het prille begin van een pas begonnen jaar met zijn vele vragen en onzekerheden.

Jezus Christus!  Alleen die Naam al geeft moed en hoop voor de toekomst.

Hij is het, Die Zijn volk zalig maakt van hun zonden en gezalfd is om op aarde Zijn heerschappij te vestigen. Als Kind in de kribbe is er niets bijzonders aan Hem te zien. Niemand kan vermoeden dat dit Kind de Zaligmaker/Verlosser van de wereld is. En toch is Hij het!

Van Hem wordt nu gezegd, dat Hij gisteren en heden Dezelfde is, en in der eeuwigheid.

Gisteren, dat doet ons denken aan het afgelopen jaar. Aan dingen die ons dankbaar bij blijven, maar ook aan dingen die we het liefst voor altijd zouden willen vergeten. Gisteren. Wellicht heeft Hij Zich gisteren aan u bekendgemaakt. Bewees Hij u Zijn genade en maakte Hij uw boze verleden ongedaan. En u zei: Ik zal nooit vergeten dat Zijn bloed reinigt van alle zonden.

Gisteren, maar ook Heden is Hij Dezelfde.

Ook vandaag is Hij Dezelfde in macht en ontferming, in hulp en genade. Mild in het schuld vergeven. Hij is en blijft in het midden van Zijn Gemeente. Hij blijft Dezelfde, niet in het minst als we letten op Zijn trouw. Dezelfde is Hij in der eeuwigheid.

Wat een rijke troost en bemoediging ligt er in deze slotwoorden. Ook morgen en overmorgen kan ik op Hem aan tot aan de voleinding van de wereld.

Wat de toekomst ook brengen zal, Hij laat niet varen het werk dat Zijn hand begon. Dat ligt vast in de doorboorde handen van Christus, aan Wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Zo kunnen we het nieuwe jaar in met vertrouwen op Hem, want “deze God is onze God. Hij is ons Deel, ons zalig lot; door tijd noch eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden.“

 

Lees hier de vorige meditaties: