Meditatie van de geestelijk verzorger

april 2017 meditatie Ds. K. Molenaar

Troost van de Opgestane “en waarom ziet u er zo bedroefd uit? “

Lucas 24 : 17b

Hoe moet je verder, als je idealen stukgebroken zijn? Mannen op de weg van Jeruzalem naar Emmaüs weten daarvan. Zij zijn Jezus kwijt. Zij hadden gehoopt, dat het leven door Hem beter zou worden. Maar… Hij stierf aan het kruis. Een bittere teleurstelling was dat voor hen. Heerlijk is het, als er in dagen van droefenis iemand is aan wie je je verhaal kwijt kunt.

Er is een welwillend oor  voor ons bij de Opgestane. Hij sluit zich bij de Emmaüsgangers aan op de weg en Hij spreekt hen aan: “ Wat zijn dit voor gesprekken , die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? ” Bij Hem storten zij hun hart uit. Hij beklaagt ze echter niet, want ze hebben geen acht geslagen op Zijn Woord. Dat verwijt Hij hen: “ O, onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft  al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? Is dit nu troost? Dat is het zeker want de Heiland spreekt tot mensen die moeten sterven vanwege hun zonden van opstanding uit de dood  en van heerlijkheid daarna. En dat door Zijn offer aan het kruis. Er is een blijvende  troost voor wie zich in het geloof aan Christus’ offer vastklampt. Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dan gaat onze bedroefdheid over in ……grote blijdschap!

Lees hier de vorige meditaties