Volledig Pakket Thuis (VPT)

Norschoten biedt intensieve verpleegzorg aan via Volledig Pakket Thuis in een geclusterde vorm.  Met geclusterde vorm bedoelen we dat in een pand meerdere zorgappartementen zijn gebouwd, waarbij u het zorgappartement huurt van de woningcorporatie en de 24-uurszorg ontvangt van Norschoten. Wonen en zorg staan dus los van elkaar. Norschoten biedt de zorg binnen VPT vanuit visie, missie en kernwaarden zoals die voor al onze locaties gelden. VPT bieden wij aan in onze locaties Elspeet en Putten.

Omdat wonen en zorg binnen VPT gescheiden is, heeft u als cliënt meer de regie over de inrichting van uw appartement. Uw eigen leefstijl en leefomgeving zijn daarin bepalend. Belangrijk is dat u uw leven leeft, zoals u dat wenst. En nog belangrijker: dat dat zo blijft, net zo als de betrokkenheid van uw familie en vrienden (uw sociale netwerk). In de praktijk komt de zorgmedewerker nu bij u thuis de zorg verlenen (in uw zorgappartement binnen de geclusterde woonvorm) of u ontvangt deze in de ontmoetingsruimten van Norschoten. De huisartsenzorg neemt Norschoten op zich bij VPT.

Lees hierover meer in de brochure Volledig Pakket Thuis (VPT)

Huurtoeslag en AOW-consequenties bij VPT

Maakt in gebruik van VPT dan heeft dat mogelijk consequenties voor uw AOW. Ook is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen: