Zorg en de rol van familie

Familie is belangrijk

Wij hechten veel belang aan de rol van uw familie. Vanuit onze organisatie is de EVV’er de spil tussen uw familie en ons en tussen familie en u. Uw familie kan in alles participeren. Er zijn geen vaste bezoekuren: uw familie en vrienden zijn 24 uur per dag welkom om u in uw huis te bezoeken. Veel familieleden zijn ook bij ons werkzaam als vrijwilliger. Familieleden zijn welkom bij onze activiteiten en kunnen participeren rondom kerkdiensten. Voor hen wordt ook regelmatig een familie- of thema-avond georganiseerd. Ook kunnen familieleden gekozen worden als uw vertegenwoordiger in de cliëntenraad van Norschoten.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.