Zorg

Regie ligt bij u

De zorgverleners ondersteunen u bij alle dagelijkse activiteiten, te beginnen bij wassen en aankleden, medicatie toedienen. Bij de dagelijkse dingen die u nog zelfstandig kunt en wilt doen, ondersteunen wij u om dat zo lang mogelijk zelf te kunnen blijven en soms mogelijk te maken. Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor alle behandelingen.

De regie van de zorg ligt bij u: u bepaalt in principe hoe laat u gewekt wilt worden, aan welke activiteiten u deelneemt, hoe laat u ’s avonds naar bed wilt.

Zorg

De ‘zorg’ is de smeerolie van de dag. Er zijn altijd een woonzorgbegeleider en een assistent-woonzorgbegeleider in de woning aanwezig. Zij zorgen voor deelname aan activiteiten, onderhouden contacten met artsen, behandelaren, geestelijk verzorgers, en natuurlijk met familie, naasten en vrijwilligers.