Vrijwilligers

Norschoten hecht veel waarde aan vrijwilligers. Iedereen, van jong tot oud, die zich wil inzetten als vrijwilliger is dan ook van harte welkom. De vrijwilligers van Norschoten maken echt deel uit van de organisatie. Vrijwilligerswerk geeft heel veel voldoening. Zie ook het interview met een van onze vrijwilligers in Barneveld Magazine (uitgave oktober 2015).

Dus:

  • wilt u iets betekenen voor een ander
  • bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding
  • hebt u iets over voor een ander
  • wilt u kennis en ervaring opdoen
  • wilt u uw specifieke kwaliteiten delen (bijvoorbeeld een muziekinstrument bespelen, autorijden, hengelen etc.)

Meld u zich dan aan als vrijwilliger bij Norschoten. Bekijk hier het vacatures voor vrijwilligers. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar vrijwilligers@norschoten.nl

Aanmelding

Na uw aanmelding als vrijwilliger nemen we contact met u op en kijken we wat u kan en wil doen. Op basis daarvan zoeken we de juiste match. U wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een cliënt of een activiteit die past bij uw  wensen. Bij ons werkt u als vrijwilliger altijd onder de verantwoordelijkheid van een vaste medewerker. De leidinggevende van de locaties of afdeling is de eindverantwoordelijke.

Verklaring omtrent gedrag

Omdat we te maken hebben met kwetsbare cliënten vragen we voor een aantal taken een ‘Verklaring omtrent gedrag’.  Norschoten vergoedt uiteraard de kosten voor deze verklaring.

Scholing en begeleiding

Wij zorgen, indien nodig, voor scholing, instructie en begeleiding. Alle vrijwilligers krijgen waardering in de vorm van persoonlijke aandacht, scholing, een attentie bij verjaardag, landurige ziekte, eindejaar en dergelijke.
De vrijwilligers van de hospice bieden we extra scholing aan voor palliatieve zorg en zij krijgen de mogelijkheid voor een vaccinatie hepatitis B.

Competenties vastleggen

De competenties van de vrijwilliger kunnen desgevraagd worden vastgelegd in een getuigschrift.

Verzekering en onkosten
Vrijwilligers bij Norschoten zijn WA verzekerd en er is een reiskostenregeling.

Vrijwilligersraad

Norschoten heeft een vrijwilligersraad met adviesrecht. Zij vertegenwoordigen de belangen van de vrijwilligers binnen de organisatie.

Vrijwilligersnieuwsbrief

Met enige regelmaat brengen wij voor onze vrijwilligers een nieuwsbrief uit. Hieronder kunt u reeds verschenen uitgaven van de vrijwilligersnieuwsbrief nalezen.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.