Vrijwilligers

U bent belangrijk voor ons. Als vrijwilliger geeft u fleur en kleur aan het leven van onze cliënten. Voor iedereen, van jong tot oud, is er wel iets te doen dat voldoening geeft. Zie ook het interview met een van onze vrijwilligers in Barneveld Magazine en het interview met de oudste en jongste vrijwilligers in Norschoten.

  • Wilt u iets betekenen voor een ander
  • bent u op zoek naar een prettige dagbesteding
  • hebt u iets over voor een ander
  • wilt u kennis en ervaring opdoen
  • wilt u uw specifieke kwaliteiten delen (bijvoorbeeld een muziekinstrument bespelen, autorijden, koken, etc.)?

Dan zien we u graag als vrijwilliger bij Norschoten. Bekijk hier de vacatures voor vrijwilligers.  Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar:  vrijwilligers@norschoten.nl.
Wij reageren zo snel mogelijk op uw bericht.  Telefonisch kunt u ons bereiken op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00-12.30 uur, tel. 0342-40 40 00.

Aanvraag

Na uw aanvraag nemen we contact met u op en kijken we wat bij u past en wat u wilt doen. Op basis daarvan zoeken we de juiste match.

U wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een cliënt of een activiteit die past bij uw  wensen. Bij ons werkt u als vrijwilliger altijd onder de verantwoordelijkheid van een vaste medewerker. De leidinggevende van de locaties of afdeling is de eindverantwoordelijke.

Verklaring omtrent gedrag

Omdat we te maken hebben met kwetsbare cliënten vragen we een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG).  Het aanvragen van een VOG is gratis als dit digitaal gebeurt. Als dit schriftelijk wordt aangevraagd zijn hieraan kosten verbonden, die door Norschoten vergoed worden.

Scholing en begeleiding

Wij zorgen, indien nodig, voor scholing, instructie en begeleiding. Alle vrijwilligers krijgen waardering in de vorm van persoonlijke aandacht, scholing, een attentie bij langdurige ziekte, eindejaar en dergelijke.
De vrijwilligers van de hospice bieden we extra scholing aan voor palliatieve zorg en zij krijgen de mogelijkheid voor een vaccinatie hepatitis B.

Competenties vastleggen

De competenties van de vrijwilliger kunnen desgevraagd worden vastgelegd in een getuigschrift.

Verzekering en onkosten
Vrijwilligers bij Norschoten zijn WA verzekerd en er is een reiskostenregeling.

Vrijwilligersraad

Norschoten heeft een vrijwilligersraad met adviesrecht. Zij vertegenwoordigen de belangen van de vrijwilligers binnen de organisatie.

Vrijwilligersnieuwsbrief

Met enige regelmaat brengen wij voor onze vrijwilligers een nieuwsbrief uit om zo relevante informatie te delen.

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.