Dagbesteding en dagbehandeling

Gezellig er even tussenuit. Andere mensen ontmoeten, in een huiselijke sfeer. Dat kan in ons dagcentrum. Daar bieden we méér dan alleen gezelligheid: we kijken heel goed naar wat u in uw situatie nodig heeft. Lekker bewegen, een duidelijke dagstructuur of een leuke geheugentraining.

Niet alleen voor u, maar ook voor uw mantelzorger is uw bezoek aan het dagcentrum een moment van ontspanning. Uw mantelzorger kan even de batterij weer opladen en iets voor zichzelf doen. Als u enthousiast terugkomt van het dagcentrum dan is uw mantelzorger ook weer bijgetankt.

Het dagcentrum is er voor mensen die problemen met hun geheugen (dementie) en/of hun lichaam ervaren, waardoor het dagelijks leven moeilijker wordt. U wilt nog wel graag thuis blijven wonen. Het dagcentrum kan u hierbij helpen met: dagbehandeling, dagbesteding en een speciale groep ‘Parkinson Totaal’.

Dagbehandeling

Het dagcentrum biedt niet alleen ruimte voor ontspanning. Ook kunt er terecht voor een specialistische behandeling van bijvoorbeeld de fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. Dat kan individueel of in groepsverband.

Dagbesteding

Een bezoek aan het dagcentrum is bij Norschoten veel meer dan een knutselclub of theekrans. We kijken graag samen met u wat u nodig heeft om uw leven verder te veraangenamen. Zodat u zo lang mogelijk lekker thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld door met u te oefenen hoe u om kunt gaan met eventuele beperkingen. Of om uw hersens weer eens goed te laten kraken met een geheugenspel.

Lekker in beweging zijn: bewegen in de groep, een wandeling, een ritje met de duofiets of individueel op een hometrainer. Samen een warme maaltijd koken voor tussen de middag. Schrijfoefeningen. Er is voor iedereen wel een zinvolle en leuke tijdsbesteding beschikbaar. En daarnaast is het gewoon fijn om in contact te zijn met elkaar!

https://norschoten.nl/wp-content/uploads/2023/03/NRS_7749.jpg
Een zinvolle en leuke tijdsbesteding.

Bezoekers van het dagcentrum Norschoten kunnen bij de welzijnswinkel Norschoten gratis allerhande welzijnsmaterialen lenen zoals aangepast spelmateriaal, grootletterboeken, dvd’s, cd’s. Medewerkers van de welzijnswinkel Norschoten bezoeken daarvoor een keer in de zes weken de dagcentrumlocaties. Meer informatie vindt u hier.

Parkinson Totaal

Omgaan met de ziekte van Parkinson is pittig. Voor u en voor uw mantelzorger(s). Norschoten is gespecialiseerd in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Ook leren de behandelaren u en uw naasten omgaan met de gevolgen. Met als inzet een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven.
We hebben een speciaal programma: Parkinson Totaal. U komt twaalf weken lang één tot drie dagen per week naar ons Dagcentrum De Valk (Lunteren) of Dagcentrum Schaffelaar (Barneveld). Daar werken onze teams die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson. Met hen maakt u verschillende stappen.

Screeningsperiode

 • Twee weken.
 • Drie keer per week.
 • Gesprekken met de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist en eventueel met de specialist ouderengeneeskunde en diëtist.
 • Uitmondend in een behandelplan op maat, dat de specialist ouderengeneeskunde met u en uw mantelzorger(s) bespreekt.

Behandelperiode

 • Tien weken.
 • Aantal keer per week hangt van uw behandelplan af.
 • Welke behandelaren hangt van uw behandelplan af.
 • Na acht weken is er een evaluatie.

Vervolgstappen

Na twaalf weken zit het traject van Parkinson Totaal erop. Het is mogelijk dat u hierna nog meer behandeling nodig heeft. Dat kan in de vorm van reguliere dagbehandeling in ons dagcentrum. We kunnen als u dat wilt de zorg ook overdragen aan een of meerdere behandelaren die u verkiest.

Uw mantelzorger(s)

De begeleiding van uw mantelzorger(s) is een vast onderdeel van het behandelplan. Omdat we weten hoe belangrijk de rol van de mantelzorger(s) voor uw welzijn is. Op de speciale mantelzorgdag komen uw mantelzorger(s), partner of familielid een dag mee naar de dagbehandeling. Het is een fijn moment voor hen om vragen te stellen en tips uit te wisselen.

Aanmelding

Om deel te nemen aan Parkinson Totaal is het volgende nodig:

 • Verwijzing via de huisarts of een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Akkoord van uw zorgverzekeraar.

Onze zorgconsulenten helpen u graag op weg. U kunt hen bellen via 0342 – 40 40 00.

Vervoer naar het dagcentrum

Heeft u vervoer naar het dagcentrum nodig en kan niemand u brengen? Dan willen we u graag helpen om ander vervoer te regelen. Per gemeente verschillen de mogelijkheden en de vergoedingen. Onze zorgconsulenten zoeken het graag voor u uit. Bel 0342 – 40 40 00.

https://norschoten.nl/wp-content/uploads/2023/03/NRS_9960.jpg
Vervoer naar het dagcentrum

Kosten dagbegeleiding of dagbehandeling

Voor dagbegeleiding of dagbehandeling in het dagcentrum kunt u een beroep doen op bepaalde vergoedingen. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De vergoeding kan lopen via een van deze drie voorzieningen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Via de gemeente.
 • Hoogte eigen bijdrage bepaald door wettelijke regeling en persoonlijke situatie. Bekijk eventueel de rekenhulp op de website van het CAK.
 • Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Hoogte eigen bijdrage bepaald door wettelijke regeling en persoonlijke situatie. Bekijk eventueel de rekenhulp op de website van het CAK.
 • Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Via uw zorgverzekering.
 • Eigen risico is €385,- per jaar.
 • Voor eventueel vervoer geldt een eigen bijdrage van €118,- per jaar.

Meer informatie en aanmelding

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met onze dagcentrumconsulent.

Locaties dagcentrum

Dagcentrum Klaverweide
Klaverweide 1, Barneveld

Dagcentrum Schaffelaar
Stationsweg 2, Barneveld
Dit dagcentrum is speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Dagcentrum Garderen
Oud-Milligenseweg 34, Garderen

Dagcentrum Putten
Jan Nijenhuisstraat 183, Putten

Dagcentrum Scherpenzeel
Oosteinde 85a, Scherpenzeel

Dagcentrum De Valk
Hoge Valkseweg 52a, Lunteren

Dagcentrum Elspeet
Staverdenseweg 34, Elspeet. Hier werken wij samen met zorgcentrum Oranjehof. Norschoten biedt in dit dagcentrum dagbehandeling (gefinancierd vanuit de Wlz).


Snel naar

CONTACT NORSCHOTEN

doorpraten of rondneuzen?

Ieder mens is anders en vraagt daarom om zorg op maat. Wat past bij u? Neem daarvoor contact op met het informatiepunt van Norschoten. Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over het dagcentrum, dagbesteding, vervoer en kosten. Of meld u aan om een kijkje te nemen op een van de dagcentrumlocaties.

Op werkdagen bereikbaar via ons telefoonnummer 0342-40 40 00. Weekend, of avond? Stuur ons dan een mailtje.