Hoe wij werken

Zorgverlening begint voor ons altijd bij u. U vertelt ons wat u belangrijk en prettig vindt. Wij stemmen de zorg en de behandeling die u nodig heeft hierop af. Van hart tot hart. Gedragen door de kracht en liefde van God.

Presentiebenadering van hart tot hart

Zorg vanuit het hart, niet vanuit taken en regels. Daar staan wij voor. Zorg en welzijn: het is een samenspel tussen mensen. Dat haal je niet uit handboeken en checklists. Wij luisteren naar u en uw naasten. Onze zorg en dienstverlening stemmen we af op wat u ons meegeeft. Deze benadering noemen we in de zorg: Presentie.

In deze presentiebenadering ligt de focus van onze medewerkers op:

  • nabij zijn en aandacht schenken
  • aansluiten op de leefwereld van de ander
  • oog hebben voor ‘het verlangen’ van de zorgvrager
  • rust bieden en trouw zijn
  • liefde schenken
  • aanspreekbaar zijn

Dit gaat niet alleen op voor verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en paramedici. Ook in de ondersteunende afdelingen (facilitair bedrijf, financiën, P&O, ICT) kijken de medewerkers wat hun bijdrage kan zijn aan uw welbevinden én die van hun collega’s. Wat de relatie staat voorop. We zien wat de ander beweegt. We begrijpen elkaar. We sluiten aan bij wat de ander nodig heeft. Contact maken, afstemmen, handelen. In die volgorde.

Verschillen zijn er

Mensen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. We maken daarom verschil tussen cliënten. Ook verschillen tussen medewerkers vinden we prima. Het gaat ons altijd om het doel en de bedoeling, niet om lijstjes en regels. U heeft u de regie op uw eigen leven. Medewerkers hebben regie over de manier waarop zij u daarin het beste kunnen helpen.

Veelkleurige christelijke identiteit

Wij zijn er met liefde voor u. Vanuit een veelkleurige christelijke identiteit. We respecteren het leven en vinden het beschermwaardig.

Uw geestelijk welzijn is belangrijk. In deze fase van uw leven komt er veel op u af waar u misschien niet meer zo veel grip op krijgt. Onze geestelijk verzorgers bieden u een luisterend oor en steun als u dat wilt. Als u verbonden bent aan een kerk dan is uw predikant, pastoor of voorganger natuurlijk uw toeverlaat. U kunt bij ons terecht als u hier een aanvulling op zoekt, gezien uw situatie.

Uiteraard zijn er ook momenten dat we samen vieren. Zoals met Kerst, Pasen en Pinksteren. Maar ook daarbuiten hebben we veel aandacht voor verbinding en beleving met elkaar. Dat hoort heel erg bij onze manier van zorgen: met passie en oog voor elkaar.

Kerkviering

Op de locaties Klaverweide en Kweekweg kunt u elke zondag een kerkviering van onze eigen geestelijk verzorgers en voorgangers uit de regio bijwonen. Rond de christelijke feestdagen is op elke locatie een viering. Verder kunnen cliënten op alle locaties van Norschoten via kerktelefoon of een verbinding met intranet een kerkdienst bijwonen.

Contact met onze geestelijk verzorgers

Lees hier meer over uw geestelijke welzijn. Heeft u vragen of behoefte aan contact met onze geestelijk verzorgers, dan staan zij u graag te woord. Dat geldt overigens ook voor uw naasten.