Adempauze voor de mantelzorger

Uw mantelzorger staat altijd voor u klaar. Zo fijn is dat! Maar soms heeft hij of zij ook even een adempauze nodig. U kunt dan bij ons komen logeren of ons dagcentrum bezoeken. Intussen laadt uw mantelzorger de batterij weer op.

Als u bij ons komt logeren, dan zorgen we er natuurlijk voor dat u zich helemaal thuis voelt! U vertelt ons wat u prettig vindt. Wij passen onze zorg daarop aan. Dat is ook fijn voor uw mantelzorger: die weet dat u in goede handen bent bij ons.

Mantelzorger ontlasten

De boog staat bij uw mantelzorger al lang gespannen. Een adempauze is hard nodig. Maar hoe dan? Uw mantelzorger wil niet dat u aan uw lot overgelaten wordt. Bij ons bent u in goede handen. U komt een poosje bij ons logeren of u bezoekt ons dagcentrum. Uw mantelzorger ziet dat u het prima naar uw zin hebt bij ons. Hoeveel rust geeft dat!
Onze aandacht en zorg voor u en uw mantelzorger gaat verder dan dit. Wij kijken graag met jullie mee wat er eventueel voor nodig is om uw leven thuis comfortabeler te maken.

Logeren of dagcentrum

Zorg die we tijdelijk van uw mantelzorger overnemen, kunt u op maat regelen. U kunt een paar weken aaneengesloten bij ons komen logeren maar dat kan bijvoorbeeld ook elke zes weken een week zijn. Of u bezoekt wekelijks een paar dagen ons dagcentrum. Wat het beste werkt voor u en uw mantelzorger.
U kunt bij ons op de volgende locaties logeren:

  • Kweekweg, Barneveld (voor mensen met lichamelijke klachten)
  • Elspeet, (voor mensen met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen)
  • Kootwijkerbroek, (voor mensen met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen)
  • Klaverweide, Barneveld (voor mensen met geheugenproblemen)

Logeren aanvragen

Voor een tijdelijke opname kunt u zorg aanvragen. Dit heet officieel respijtzorg. Wij helpen u graag op weg om dit te regelen. Hieronder vindt u alvast een aantal antwoorden op vragen die u mogelijk heeft.

Wat is logeren/respijtzorg?

Bij logeren (respijtzorg) neemt iemand de zorg van uw mantelzorger over. Dat kan in de vorm van tijdelijk logeren, als de mantelzorger even rust nodig heeft of op vakantie gaat. Er is ook respijtzorg voor een langere periode mogelijk, bijvoorbeeld via bezoek aan het dagcentrum voor een paar dagen per week.

Hoe komt u voor respijtzorg in aanmerking?

Logeren (Respijtzorg )is beschikbaar met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geeft zo’n profiel voor verpleeghuiszorg af.

Wordt respijtzorg vergoed?

Het logeren (respijtzorg) wordt vergoed als er een Wlz-indicatie is. U betaalt wel een eigen bijdrage. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent de hoogte van de eigen bijdrage en regelt de inning ervan.

Heeft u (nog) geen Wlz-indicatie dan kunt u respijtzorg aanvragen bij uw gemeente. Er is een vergoeding mogelijk vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook kan de respijtzorg vanuit een PGB (Persoonsgebonden budget) bekostigd worden.

Hoe kan ik respijtzorg regelen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de kosten van respijtzorg bij Norschoten? Bel gerust met een van onze zorgconsulenten: 0342 – 40 40 00. Of download hier de brochure

Snel naar

CONTACT NORSCHOTEN

doorpraten of rondneuzen?

Ieder mens is anders en vraagt daarom om zorg op maat. Wat past bij u? Neem daarvoor contact op met het informatiepunt van Norschoten. Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over het logeren, dagcentrum en kosten. Of meld u aan voor een rondleiding.

Op werkdagen bereikbaar via ons telefoonnummer 0342-40 40 00. Weekend, of avond? Stuur ons dan een mailtje.