Algemene voorwaarden

Norschoten hanteert voor het sluiten van zorgverleningsovereenkomsten de volgende  algemene voorwaarden, gebaseerd op de algemene voorwaarden van Actiz

Deze algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken, die gelden voor zowel Norschoten als voor alle cliënten van Norschoten. Hiermee worden uw rechten en plichten en die van Norschoten geregeld. De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen en een bijzonder deel. Het algemene deel is voor iedere cliënt binnen Norschoten van toepassing, ongeacht de zorg die de cliënt ontvangt. Het bijzondere deel betreft uw specifieke soort zorg.

Bijzondere delen:

In de algemene voorwaarden wordt op sommige onderdelen verwezen naar documenten en regelingen van Norschoten die voor u als cliënt van belang zijn. U kunt deze hier vinden.