Kennis- en behandelcentrum

Uw kwaliteit van leven is waar alles om draait. In ons behandelcentrum kunnen we u daarbij helpen. U vindt bij ons onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog.

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts terecht in ons behandelcentrum. Hier werken fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en andere zorgverleners. De therapeut behandelt u in de praktijk aan de Klaverweide in Barneveld of ook in de regio bij u aan huis als dat nodig is.

Specialisaties

Als u medische behandeling nodig heeft, kunt u met al uw uitdagende medische vragen bij onze gespecialiseerde behandelaren terecht. Of u het nu lichamelijk of mentaal een stukje moeilijker heeft: wij zijn er voor u. Ook als u meerdere problemen tegelijk heeft.

Al onze therapeuten staan geregistreerd in geaccrediteerde kwaliteitsregisters. Zij zijn met name gespecialiseerd in:

Kennis delen

Onze specialistische kennis delen we graag. Lees hier meer over de netwerken waar we bij zijn aangesloten, ‘Powerd by Norschoten’ en onze samenwerkingspartners.

Behandelaren

U kunt een beroep doen op de volgende behandelaren:

Diëtist

Als u vragen heeft over uw voeding, dan kunt u terecht bij onze diëtist.

De diëtist begeleidt u en de mensen om u heen in een goede voedingskeuze. Zo voorkomt u bijvoorbeeld ondervoeding of overgewicht. Voedingsadviezen zijn ook belangrijk bij:

  • wondgenezing

  • verstopping en diarree

  • hart- en vaatziekten

  • longziekten

  • diabetes

Ergotherapeut

Krijgt u wat moeite met douchen, aankleden, naar het toilet gaan? Misschien als gevolg van Parkinson, MS of een beroerte. Onze ergotherapeut helpt u graag bij het oppakken van uw dagelijkse bezigheden, uw hobby’s of adviseert en begeleidt u bij het aanpassen van uw woning.

U functioneert zo zelfstandig mogelijk, daar zet de ergotherapeut zich samen met u en uw naasten voor in. Dat gaat niet alleen over uzelf wassen en aankleden of zelfstandig eten en drinken. U wilt ook graag zelf uw boodschappen doen en uw hobby beoefenen. Mocht u een rolstoel nodig hebben, dan vraagt de ergotherapeut die voor u aan.

Fysiotherapeut

U beweegt misschien niet meer zo makkelijk als tevoren, bijvoorbeeld na een ongeval of operatie. Of uw uithoudingsvermogen is achteruitgegaan. Onze (geriatrie)fysiotherapeut helpt u om toch zo zelfredzaam mogelijk te blijven en te kunnen blijven participeren in de maatschappij.

Oefentherapie
Fysiotherapie bestaat uit: training, conditieverbetering, oefentherapie, medische fitness, looptraining. U vergroot hiermee de spierkracht en u leert een betere houding aan te nemen en uw evenwicht te stabiliseren. Een betere ademhalingstechniek geeft u meer ontspanning. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen lichaam!

Specialisaties
Onze fysiotherapeuten weten alles over de klachten en aandoeningen van de oudere mens, zoals:

  • neurologische aandoeningen (CVA, MS, Parkinson, dementie)

  • orthopedische aandoeningen (artrose, reuma, heupprothese, knieprothese

  • amputatie en advies/hulp bij prothesevoorziening

  • COPD

  • hartfalen

  • valgevaar.

Logopedist

U merkt dat anderen u niet altijd goed verstaan. Of u heeft problemen met slikken. De logopedist helpt niet alleen met spraak en taal, maar ook bij ademen, stemgebruik, kauwen, slikken en aangezichtsverlamming. Bijvoorbeeld als u veel hoest bij het eten of drinken. Of wanneer u uw eten wat moeilijk weg krijgt.

Soms is na een CVA of hersenletsel praten niet meer mogelijk. De logopedist kan adviseren om toch te kunnen blijven communiceren; eventueel met hulpmiddelen.

Maatschappelijk werker

Soms komt er heel wat op u en uw naasten af in een bepaalde fase van uw leven. Op zo’n moment vindt u onze maatschappelijk werker naast u.

We helpen u graag weer grip te krijgen op uw leven. Door naar u en uw naasten te luisteren en met u te praten. Maar ook met heel praktische adviezen, bijvoorbeeld over mentorschap, bewindvoering, financiën.

Muziektherapeut

Muziek luisteren en muziek maken geven u rust. U zet de dingen weer wat sneller op een rijtje. Onze muziektherapeut brengt graag muziek in uw leven.

Kunt u moeilijk op woorden komen (afasie) of lastig woordklanken vormen (apraxie)? Dan hebben we een speciaal met logopedie gecombineerd programma voor u. Met muziek activeert u bepaalde hersendelen, die dan gedeeltelijk de functie van beschadigde hersendelen kunnen overnemen. Ook haalt muziek weer ‘verloren’ herinneringen bij u boven.

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Dat zijn:

 • praktijkverpleegkundige
  De praktijkverpleegkundige is een verpleegkundig expert. Een (doorlig)wond, diabetes of COPD vraagt om een speciale behandeling. Onze praktijkverpleegkundige is een expert op dit gebied en coacht de zorgmedewerker van wie u deze verzorging krijgt. U en uw naasten krijgen van de praktijkverpleegkundige advies en informatie. Zo krijgt u de beste zorg en aandacht.
 • Geriatrieverpleegkundige
  De geriatrieverpleegkundige begeleid cliënten en ondersteunt medewerkers bij gedragsproblematiek en bij acute verwardheid (delier). En op verzoek van huisarts of specialist ouderengeneeskundige doet de geriatrieverpleegkundige een geheugenonderzoek. Ook worden scholingen gegeven op het gebied van dementie en delier. Of ABC-training (methodiek bij onbegrepen gedrag) in samenwerking met onder andere de psychologen van Norschoten.

Psycholoog

Soms bent u uzelf niet. Het lijkt alsof u de grip op uzelf of uw leven verliest. Of soms is er sprake van onbegrepen gedrag: uw omgeving begrijpt u niet of u begrijpt uzelf niet. Onze psychologen zijn expert in het stellen van diagnoses en behandeling van deze problematiek. Het is fijn om hierover met iemand te kunnen praten die uw stemming begrijpt en u kan helpen de dingen in uw hoofd te ordenen.

Onze psycholoog is er ook voor u als u kampt met vergeetachtigheid of concentratieproblemen. Of wanneer u moeite heeft om te gaan met verlies of veranderingen die het gevolg zijn van een ziekte.

Opleider GZ-psychologen
Norschoten is officieel opleider voor GZ-psychologen.

Specialist ouderengeneeskunde

Hoe complex de medische (verpleeghuis)zorg voor u ook wordt: we doen er alles aan om de kwaliteit van uw leven zo hoog mogelijk te houden. De specialist ouderengeneeskunde is een arts die u hierin begeleidt. Samen met u en uw naasten stelt de arts een behandelplan op om een nieuw evenwicht in uw leven te krijgen. Als genezing niet meer mogelijk is, dan begeleidt de specialist ouderengeneeskunde u naar een waardig levenseinde.

Ook de specialisten ouderengeneeskunde hebben verschillende expertises. Zo zijn er twee specialisten werkzaam op de geriatrische revalidatiezorg. Zij zijn expert op het gebied van de ziekte van Parkinson, CVA en dementie.

Als u in Norschoten komt te wonen, dan neemt de specialist ouderengeneeskunde de rol van de huisarts over. Ieder afdeling of woning heeft een eigen arts. Die is wekelijks op een vast moment aanwezig voor u.

Verpleegkundig specialist

Onze verpleegkundig specialisten zijn onderdeel van het medische team. Zij werken als regiebehandelaar en zijn een vast aanspreekpunt voor zowel cliënten, als het multidisciplinaire team. Zij ondersteunen de artsen op het gebied van de medische zorg en hebben een nauwe samenwerking met hen.

De combinatie van expertise op zowel medisch terrein als op verpleegkundige zorg maakt dat zowel onze medische als onze verpleegkundige kwaliteit continu verbetert. De verpleegkundig specialisten werken zelfstandig, zodat uw zorg en behandeling optimaal verloopt.

Teams

Openingstijden

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt hiervoor bellen met: 0342-40 40 00. U wordt dan doorverbonden met de betreffende therapeut

Wat kost het u?

Als u de kosten voor fysiotherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie zelf betaalt, dan kunt u hier onze tarieven bekijken.

CONTACT NORSCHOTEN

Pak op die telefoon

Ieder mens is anders en vraagt daarom om behandeling op maat. Wat past bij u? Neem daarvoor contact op met de behandelaren van Norschoten. Onze behandelaren kunnen u alles vertellen over het behandelcentrum, behandeling en kosten.

Op werkdagen bereikbaar via ons telefoonnummer 0342-40 40 00. Weekend, of avond? Stuur ons dan een mailtje.