U bent niet helemaal tevreden?

Medewerkers van Norschoten willen het u graag naar de zin maken. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een aspect van de zorg, behandeling of over een eerstelijnsbehandeling (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek).

Klachtenregeling

We doen allemaal ons uiterste best voor een goede zorg- en dienstverlening. Met heel ons hart en ziel. En ja: er gaat ook wel eens iets mis. Dat is heel vervelend. Als u niet tevreden bent over de manier waarop u zorg of een behandeling heeft gekregen, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Graag zelfs want wij willen samen met u werken aan de beste zorg.

Als u een klacht heeft, dan kunt u of u wettelijk vertegenwoordiger deze bespreken met:

 • een (eerstverantwoordelijk) verzorgende
 • of het hoofd zorg en welzijn van de afdeling waar u woont
 • of uw eerstelijnsbehandelaar.

Komt u samen niet tot een oplossing waar u tevreden over bent, dan kunt u een klacht indienen. Vermeld daarbij uw naam, afdeling/woning of adres en de aard van uw klacht. U kunt uw klacht op verschillende plekken indienen.

Stroomschema klachtenprocedure

Klachtenregeling cliënten Norschoten

Hieronder kunt u de klachtenregeling cliënten Norschoten downloaden

Klachtenfunctionaris Norschoten

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Norschoten kan als volgt:

 • Schriftelijk:
  Norschoten
  t.a.v. de klachtenfunctionaris
  Klaverweide 1
  3773 AW Barneveld
  U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie Klaverweide of counter Kweekweg in Barneveld.
 • Digitaal: u kunt een e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@norschoten.nl 
 • Telefonisch: u kunt bellen naar het centrale nummer 0342 – 40 40 00 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 16.00 uur

Geschillencommissie

De Geschillencommissie benadert u:

Wzd-klachten

Het reglement en informatie over het indienen van de Wzd-klachten kunt u bekijken op de website van de klachtencommissie onvrijwillige zorg: www.kcoz.nl. Wzd-klachten moeten worden ingediend bij de raad van bestuur van zorgorganisatie Norschoten.

Cliëntvertrouwenspersoon

We stemmen onze zorg zo goed mogelijk af op uw wensen en voorkeuren. Heeft u te maken met dementie of een andere psychogeriatrische aandoening, dan kan het voorkomen dat wij soms zorg verlenen waar u misschien niet om gevraagd heeft. Bijvoorbeeld omdat u het belang ervan niet goed kunt overzien.

In de Wet zorg en dwang is vastgelegd dat wij onder strikte voorwaarden deze ‘onvrijwillige zorg’ mogen toepassen. In dezelfde wet staat ook dat u of uw wettelijke vertegenwoordiger(s) terecht kunnen bij de cliëntenvertrouwenspersoon als u vragen of klachten hierover heeft.

Aan Norschoten zijn twee onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen gekoppeld:

Cliëntenvertrouwenspersoon Putten en Elspeet

Voor de locaties Putten en Elspeet is Suzan Steert de cliëntvertrouwenspersoon:

Cliëntvertrouwenspersoon overige locaties

Voor de locaties Barneveld, Garderen, Kootwijkerbroek, Lunteren en Scherpenzeel is Sabrina Scalzotto de cliëntvertrouwenspersoon:

Snel naar