Download hier Norschoten brochures over verschillende onderwerpen. We updaten momenteel al onze brochures. Hier vindt u de recent geüpdatete versies. Voor andere onderwerpen, neem contact met ons op.

A

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie AMIS-methode (juli 2018)

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie (dorsolaterale benadering) (mei 2018)

Aandachtspunten/leefregels na totale knieprothese-operatie (juli 2018)

Algemene voorwaarden/algemene module (ingaande 1-1-2022)

Algemene gebruikersvoorwaarden draadloos internet Norschoten (november 2021)

Arbeidsmatige dagbesteding (april 2018)

Alarmering locatie Putten (2021)

C

Gebruiksvoorwaarden cliëntportaal Caren (Oktober 2022)

Cliëntenraad (Feb 2024)

D

Dagbegeleiding en dagbehandeling bij Dagcentrum Norschoten (augustus 2022)

Dagcentrum Norschoten Garderen (januari 2024)

Dagcentrum Norschoten Klaverweide (juli 2022)

Dagcentrum Norschoten Putten (augustus 2023)

Dagcentrum Norschoten Scherpenzeel (juni 2022)

Dagcentrum Norschoten De Valk (januari 2024)

Delier (oktober 2023)

E

Eerstelijnsbehandeling informatie voor cliënten (juni 2021)

G

Grip op ondervoeding met voeding en bewegen (maart 2018)

H

Hartsvrienden (juni 2023)

Hospice (oktober 2023)

Huurprijzen en servicekosten 2024 appartementen Elspeet (december 2023)

Huurprijzen en servicekosten 2024 appartementen locatie Putten (december 2023)

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Elspeet

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Putten

I

Individuele welzijnsbegeleiding (oktober 2017)

Informatiegids voor cliënten (juli 2023)

infomap jonge vrijwilligers (januari 2024)

informatiemap revalidatie (mrt 2024)

Jaarverantwoording 2023 (april 2024)

Jaarbeeld 2023 (mei 2024)

K

Kennis- en behandelcentrum (januari 2020)

Klachtenregeling cliënten (juli 2020)

L

Logeren / respijtzorg (oktober 2023)

M

Medische fitness (januari 2019)

Muziektherapie (april 2021)

N

Neglect (april 2024)

O

Overlijden en opbaren cliënt (december 2018)

P

Privacyverklaring (toekomstige) cliënten (versie 4)

Privacyverklaring medewerkers, sollicitanten en vrijwilligers (versie 2)

Programma Parkinson Totaal (mei 2022)

R

Reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Rekenen met eiwitten (januari 2024)

Respijtzorg: tijdelijk overname van de zorg (oktober 2023)

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen 2023 (april 2024)

T

Tarieven eerstelijnsbehandeling (per 21-3-2024)

Tarieven 2024 diensten bij Volledig Pakket Thuis locatie Elspeet

Tarieven 2024 diensten bij Volledig Pakket Thuis locatie Putten

Tarieven 2024 diensten bij intramurale zorg en dagbehandeling (via Wlz)

Tarieven 2024 extra diensten bij revalidatie

Tarieven 2024 extra diensten locatie Garderen

Textielbrochure (september 2016)

V

Volledig Pakket Thuis (VPT) (januari 2020)

Vrijwilligerswerk (april 2018)

Vertrouwenspersoon (juli 2022)

Vrijwilligersraad (Maart 2024)

W

Wachtlijst (april 2024)

Welzijnswinkel (juli 2023)

Wet zorg en dwang voor mensen met een psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang cliëntenvertrouwenspersoon voor mensen met psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang voor familie

Wet zorg en dwang voor vertegenwoordiger

Snel naar