Download hier Norschoten brochures over verschillende onderwerpen. We updaten momenteel al onze brochures. Hier vindt u de recent geüpdatete versies. Voor andere onderwerpen, neem contact met ons op.

A

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie AMIS-methode (juli 2018)

Aandachtspunten/leefregels na heupprothese-operatie (dorsolaterale benadering) (mei 2018)

Aandachtspunten/leefregels na totale knieprothese-operatie (juli 2018)

Algemene voorwaarden/algemene module (ingaande 1-1-2022)

Algemene gebruikersvoorwaarden draadloos internet Norschoten (november 2021)

Arbeidsmatige dagbesteding (april 2018)

Alarmering locatie Putten (2021)

C

Cliëntenraad (augustus 2018)

Gebruiksvoorwaarden cliëntportaal Caren (Oktober 2022)

D

Dagbegeleiding en dagbehandeling bij Dagcentrum Norschoten (augustus 2022)

Dagcentrum Norschoten Garderen (april 2022)

Dagcentrum Norschoten Klaverweide (juli 2022)

Dagcentrum Norschoten Putten (augustus 2023)

Dagcentrum Norschoten Scherpenzeel (juni 2022)

Dagcentrum Norschoten De Valk (mei 2022)

Delier (oktober 2023)

E

Eerstelijnsbehandeling informatie voor cliënten (juni 2021)

G

Grip op ondervoeding met voeding en bewegen (maart 2018)

H

Hospice (oktober 2023)

Huurprijzen en servicekosten 2023 appartementen Elspeet (november 2022)

  • Bijlage servicekosten bij huurcontact 2023 (november 2022)

Huurprijzen en servicekosten 2023 appartementen locatie Putten (december 2022)

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Elspeet

Huurtoeslag en consequenties AOW bij VPT locatie Putten

I

Individuele welzijnsbegeleiding (oktober 2017)

Informatiegids voor cliënten (juli 2023)

K

Kennis- en behandelcentrum (januari 2020)

Klachtenregeling cliënten (juli 2020)

L

Logeren / respijtzorg (oktober 2023)

M

Medische fitness (januari 2019)

Muziektherapie (april 2021)

O

Overlijden en opbaren cliënt (december 2018)

P

Privacyverklaring (toekomstige) cliënten (februari 2022)

Privacyverklaring medewerkers, sollicitanten en vrijwilligers (september 2018)

Programma Parkinson Totaal (mei 2022)

R

Reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Rekenen met eiwitten (mei 2023)

Respijtzorg: tijdelijk overname van de zorg (oktober 2023)

T

Tarieven eerstelijnsbehandeling (per 1-1-2023)

Tarieven 2023 diensten bij Volledig Pakket Thuis locatie Elspeet

Tarieven 2023 diensten bij Volledig Pakket Thuis locatie Putten

Tarieven 2023 diensten bij intramurale zorg en dagbehandeling (via Wlz)

Tarieven 2023 extra diensten bij revalidatie

Textielbrochure (september 2016)

V

Volledig Pakket Thuis (VPT) (januari 2020)

Vrijwilligerswerk (april 2018)

W

Wachtlijst (oktober 2023)

Welzijnswinkel (juli 2023)

Wet zorg en dwang voor mensen met een psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang cliëntenvertrouwenspersoon voor mensen met psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang voor familie

Wet zorg en dwang voor vertegenwoordiger

Snel naar