Disclaimer

Hoewel Norschoten de inhoud van de website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Norschoten kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Links

Mochten er op de website van Norschoten externe links staan die niet onder het domein van Norschoten vallen, dan betekent dit dat Norschoten op de inhoud van deze pagina’s geen invloed heeft. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de op deze sites aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij Norschoten. Alleen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek zal Norschoten uw gegevens gebruiken. Norschoten kijkt wel naar algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van de internetsite. Daarbij gaat het om:

  • aantal bezoekers
  • duur van bezoek
  • belangstelling voor bepaalde pagina’s
  • piekuren
  • browsertype van de bezoeker

Deze gegevens worden gegenereerd met Google Analytics en worden gebruikt om de website van Norschoten te optimaliseren. Op de site van Norschoten kunnen weblinks staan naar andere sites. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt Norschoten geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties). De gegevensverwerking bij Norschoten is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Norschoten aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Herzien van informatie

Norschoten behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van Norschoten verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s ligt bij de gebruiker.

Snel naar