Privacybeleid Norschoten

Als zorgaanbieder heeft Norschoten te maken met vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. Het is onze taak om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving worden verwerkt en behandeld.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van Norschoten dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Christine Hoegen, telefoon: 0342-40 40 00 of per mail:  fg@norschoten.nl.

Privacyverklaring Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten – (toekomstige) cliënten

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om u te informeren welke rechten u heeft en welke voorwaarden Norschoten in acht neemt, is deze privacyverklaring opgesteld. Een privacyverklaring is een schriftelijke verklaring van Norschoten over wat Norschoten met verzamelde persoonsgegevens doet.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de volgende onderwerpen:

 • Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Norschoten van u?
 • Wanneer mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?
 • Wat is een register van verwerkingsactiviteiten en wat staat hier in?
 • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
 • Wie heeft er binnen Norschoten toegang tot uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Zijn uw persoonsgegevens veilig?
 • Heeft Norschoten een Functionaris gegevensbescherming?
 • Waar kunt u terecht voor vragen, klachten en verzoeken.
CONTACT NORSCHOTEN

U kunt ons bereiken via ons algemene nummer (24 uur per dag, 7 dagen in de week).