5 maart 2024

Norschoten in NRC: Nooit meer een bezoekverbod

Onlangs is Fenna Frens, manager revalidatie en herstel én voorzitter van onze infectiepreventiecommissie geïnterviewd door de NRC over de lessen/reflectie op de corona-periode. Een van de lessen die we geleerd hebben: we gaan nooit meer onze deuren op slot doen. Het artikel dat de NRC hieraan wijdde, kunt u hier downloaden.

De aanleiding dat Norschoten is gevraagd om mee te werken aan dit NRC-artikel is het feit dat Norschoten heeft deelgenomen aan het vooraanstaande CIAO-onderzoek. Dit onderzoek is  gericht op het voorkomen en beheersen van uitbraken van infectieziekten zoals COVID-19 en griep in verpleeghuizen. Door vragenlijsten in te vullen, een interview te geven en een benchmark te voltooien, heeft Norschoten waardevolle feedback ontvangen en een actieplan opgesteld. Dit plan heeft geleid tot minimale aanpassingen in de werkwijze van de infectiepreventiecommissie. De belangrijkste punten uit de benchmark bevestigen onze methodes en benadrukken het belang van het evalueren en aanpassen van beleid en het voortzetten van communicatie.

Het CIAO-project is een samenwerkingsverband tussen de Samenwerkende Werkplaatsen Ouderenzorg, de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland, Amsterdam UMC en Universiteit Tilburg. Het doel van de studie is niet alleen om infecties te bestrijden en te voorkomen, maar ook om de impact op de kwaliteit van leven voor bewoners en naasten en de kwaliteit van werken voor zorgmedewerkers te onderzoeken.

Voor een dieper inzicht in de bevindingen en de impact van het onderzoek, kunt u het NRC-artikel downloaden.