21 februari 2024

Fittestdagen in Barneveld


Aantal senioren dat op spoedeisende hulp terechtkomt neemt toe

Iedere vier minuten belandt er een oudere (65+) door een val op de Spoedeisende Hulp. Dit aantal is ten opzichte van vorige jaar toegenomen, terwijl de druk op verzorgings- en ziekenhuizen onverminderd hoog is. Door de vergrijzing neemt zowel het aantal valgevallen als de druk op de ouderenzorg de komende jaren toe. Dit benadrukt de noodzaak om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten, een zorginfarct te voorkomen en aandacht te geven aan preventie.

Fittestdagen voor screening valrisico

In de gemeente Barneveld wordt stevig ingezet op preventie, door ouderen met een laag, matig of verhoogd valrisico op te sporen, te screenen en te testen. We willen voorkomen dat ouderen gaan vallen. Naast bewustwording en aandacht geven aan dit thema worden er testdagen georganiseerd.

Om veel inwoners van 65+ op te sporen, te screenen en te testen organiseert Connect in samenwerking met de fysiotherapeuten, Norschoten en Welzijn Barneveld de 1e Fittestdagen in de gemeente Barneveld. De Fittestdagen worden gehouden in de dorpskernen Barneveld, Voorthuizen en Garderen.

  • Woensdag 28 februari: 9.00 – 11.00 uur Barneveld, locatie – Pluimveemuseum
  • Donderdag 29 februari: 9.00 – 11.00 uur Voorthuizen, locatie – Ontmoetingscentrum De Eng
  • Dinsdag 26 maart: 9.00 – 11.00 uur Garderen, locatie – De Kruimelstate.

De fietsersbond is tijdens deze testdagen aanwezig om voorlichting te geven (preventie). Fietsen zorgt ervoor dat senioren langer gezond, sociaal en zelfredzaam blijven. Tegelijkertijd zijn ouderen ook kwetsbaar in het verkeer. Met het programma Doortrappen zorgen we ervoor dat ouderen zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen, oftewel ´veiliger fietsen tot je 100.

Deelname aan deze testdagen is gratis en eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende testen. Tijdens deze testdagen zal de fysiotherapeut advies geven voor een InBalans cursus en de buurtsportcoach zal advies geven over het bestaand beweegaanbod in de gemeente Barneveld voor senioren.