12 april 2023

Informatiekrant Zorg en Ondersteuning in de gemeente Barneveld 2023

Twee dames hebben een mokje in de handen en lachen.

De gemeente Barneveld werkt samen met een aantal organisaties, zo ook met zorgorganisatie Norschoten. Er worden afspraken gemaakt over wat er aangeboden kan worden en hoe we elkaar kunnen ondersteunen en versterken.

Norschoten is er ook voor als u nog thuis woont

Wij bieden niet alleen onze bewoners de bewuste zorg en behandeling, ook als u nog thuis woont kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor revalidatie na een ziekenhuisopname of u bezoekt het dagcentrum als ondersteuning om langer thuis te kunnen blijven wonen. Lees hier verder.

Gezondheidshuis Barneveld: Waar zorg en welzijn samenkomen.

In 2018 startten Zorgorganisatie Norschoten, Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorheen stichting OWWZ de Burgt in de gemeente Barneveld een samenwerking. Aanleiding was de stijgende zorgvraag en een groeiende groep ouderen in Barneveld. In 2021 sloten ook de gemeente en Welzijn Barnveld aan. Een van de resultaten van de samenwerking is Gezondheidshuis Barneveld. Een vaste plek voor dit netwerk is er (nog) niet; de kracht zit ‘m vooral in samenwerken aan toegankelijke zorg. Judith te Pest houdt zich als kwartiermaker bezig met de ontwikkelingen van Gezondheidshuis Barneveld en vertelt hier meer.