21 november 2023

Norschoten in gesprek met 2e Kamer-kandidaat Joëlle Gooijer over toekomst ouderenzorg

Vrijdag bracht Tweede Kamer-kandidaat Joëlle Gooijer (ChristenUnie) een bezoek aan Norschoten om in gesprek te gaan met medewerkers en bezoekers over de uitdagingen en politieke keuzes met betrekking tot de ouderenzorg. Het bezoek bood een waardevolle gelegenheid om de stemmen van zowel medewerkers als bezoekers van het Dagcentrum mee te geven in het politieke debat.

Ouderenzorg

In een rondetafelgesprek met medewerkers, waaraan ook wethouder Jolanda de Heer deelnam, stond de vraag centraal welke politieke beslissingen er genomen moeten worden om de ouderenzorg te verbeteren. Thema’s als de druk op tarieven van verpleeghuizen, administratieve lasten, samenwerking met de ‘informele zorg’, en vergoedingen voor hulpmiddelen bij ‘volledig pakket thuis’ werden aangesneden. Ook werd het belang van domein overstijgend werken besproken, aangezien Norschoten een van de initiatiefnemers is van het Gezondheidshuis Barneveld en deelneemt aan diverse regionale samenwerkingsverbanden met onder andere ziekenhuizen, huisartsen en zorgkantoren.

Financiële druk

Norschoten deed een oproep aan de politiek, waarbij diverse prangende vragen en thema’s werden aangekaart. Met name de financiële druk op verpleeghuistarieven, bureaucratische obstakels en de noodzaak tot vermindering van administratieve lasten werden benadrukt. Karin Breuker, bestuurder van Norschoten, legde de vraag op tafel hoe de ChristenUnie van plan is om de uitdagingen rondom personeelskosten, voedings- en energielasten het hoofd te bieden, terwijl er daarnaast gekort wordt op de tarieven. Gooijer reageerde op de gestelde vragen en benadrukte het standpunt dat er meer financiële middelen moeten worden toegewezen aan de verpleeghuiszorg, en dat er actief gewerkt moet worden aan het verminderen van administratieve lasten.

Debat met bezoekers dagcentrum

Na het gesprek met medewerkers volgde een levendig debat met bezoekers van het Dagcentrum. Bewoners en bezoekers hadden vragen voorbereid die resulteerden in een boeiende discussie. Joëlle Gooijer merkte op dat dit debat over vluchtelingen en werkloosheid haar enorm uitdaagde. Opmerkelijk was ook de interesse in de leeftijdsgrens voor toetreding tot de Tweede Kamer, waarop Gooijer antwoordde dat er geen specifieke leeftijdsgrens bestaat.

Met dit bezoek hoopt Norschoten haar ervaringen en zorgen terug te vinden in de politieke agenda. Joëlle Gooijer blijft zich inzetten voor hoogwaardige verpleeghuiszorg en kijkt uit naar verdere dialoog met politici om concrete veranderingen te realiseren.

https://norschoten.nl/wp-content/uploads/2023/11/bezoek-Joelle-Gooijer-scaled.jpg
Joëlle Gooijer (rechtsonder) op bezoek bij Zorgorganisatie Norschoten