13 maart 2023

Duofiets Barneveld

vrijwilliger en cliënt op duofiets

Duofiets Barneveld is een samenwerking tussen Zorgorganisatie Norschoten en Welzijn Barneveld. Deze organisaties hebben de handen ineengeslagen om een elektrische duofiets voor de inwoners van de gemeente Barneveld te realiseren. Om zo een sociale manier van bewegen mogelijk te maken voor alle thuiswonende inwoners van de gemeente Barneveld die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen. De aanschaf van de Duofiets Barneveld is mede mogelijk gemaakt door de Lionsclub Barneveld en het Sport- en Beweegakkoord Barneveld.

Heerlijk buiten in beweging

Veel mensen genieten ervan om heerlijk buiten in beweging te zijn. Voor de één is dit wat gemakkelijker te realiseren dan voor de ander. Voor de mensen voor wie dit niet (meer) zo eenvoudig is, kan de Duofiets Barneveld een fantastische uitkomst zijn. Gebruik maken van de Duofiets Barneveld heeft een aantal prachtige voordelen. Het zorgt ervoor dat je samen in beweging bent, dat je weer even kunt genieten van de natuur en een frisse neus kunt halen. Ook kan het bijdragen aan een fitter gevoel en het sociale aspect namelijk; een fijn praatje maken tijdens de fietstocht.

Voor alle thuiswonende Barnevelders

De Duofiets Barneveld is beschikbaar voor alle thuiswonende inwoners van Gemeente Barneveld die om wat voor reden dan ook niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen. De fiets is dus niet bestemd voor één bepaalde leeftijdsgroep. Ook jongeren met een beperking kunnen bijvoorbeeld samen met hun mantelzorger gebruik maken van de duofiets.

Inwoners (deelnemers) van de gemeente Barneveld kunnen zich bij Zorgorganisatie Norschoten aanmelden als ‘duo’; bijvoorbeeld samen met een familielid, kennis of vriend. Het kan ook zo zijn dat een deelnemer graag gebruik wil maken van de fiets maar in zijn/haar eigen sociale netwerk geen passagier heeft. Voor deze mensen gaat Duofiets Barneveld opzoek naar een vrijwilliger die met plezier, samen met de deelnemer in beweging komt! Voorafgaand aan het gebruik van de Duofiets Barneveld, wordt er voor alle vrijwilligers een instructieavond georganiseerd zodat er veilig gebruik gemaakt kan worden van de fiets.

Online reserveren

Gebruikers van de Duofiets Barneveld krijgen een eigen account voor een online planningssysteem waarin zij de fiets kunnen reserveren op de gewenste datum en tijd.  In dit systeem is zichtbaar wanneer de Duofiets Barneveld beschikbaar is.

De fiets staat gestald bij het Schaffelaar Erf, een toegankelijke locatie nabij het centrum van Barneveld.

Wil jij fietsen op de Duofiets Barneveld als deelnemer of als vrijwilliger? Of heb jij zelf een familielid, vriend of kennis met wie jij gebruik wil maken van de Duofiets Barneveld? Neem dan contact op met Zorgorganisatie Norschoten via 0342-40 40 00 of vrijwilligers@norschoten.nl