17 juli 2023

Norschoten in de pers: dossier ouderenzorg

Reactie Karin Breuker dossier ouderenzorg

Nu het kabinet is gevallen: Wat gaat er gebeuren met de grote dossiers, zoals de ouderenzorg? Wordt het niet-controversieel verklaard? De Barneveldse Krant besteedde hier op 11 juli aandacht aan en vroeg ook Karin Breuker om een reactie:

“Het kabinet heeft stevige kortingen voor de tarieven in de ouderenzorg aangekondigd. Dat is voor alle instellingen ongelooflijk ingrijpend. Met 46 zorginstellingen in de regio hebben wij hier een brandbrief aan de minister over gestuurd. We krijgen korting op korting op korting; daarmee zet je de toekomst van de ouderenzorg echt op het spel. We zijn juist bezig om mensen langer thuis te laten wonen en bovendien is er een tekort aan personeel en komen er steeds meer cliënten. Als we het dan met nóg minder moeten doen, dan komen we in een heel moeilijke situatie terecht.

We moeten het belang van de cliënt voorop stellen en daarbij in redelijkheid naar de financiën kijken. Het is nu nog even afwachten of het onderwerp controversieel wordt verklaard. Er zijn Kamerleden die al hebben geroepen dat de kortingen de komende tijd niet op tafel gaan komen. Mogelijk biedt dit ruimte om weer het gesprek aan te gaan over de toekomstige inrichting van de ouderenzorg.

En de huisvesting die daarbij hoort. Want daarvoor is ook sturing vanuit Den Haag nodig. Woningbouw is natuurlijk een hot item. We moeten meer in de richting van geclusterde huisvesting voor ouderen met een beperkte zorgvraag: zelfstandig wonen, maar met zorg dichtbij. Als we willen dat mensen langer zelfstandig blijven, moeten daar ook de woningen voor zijn. Maar gemeenten, ook Barneveld, staan voor de taak om veel te bouwen voor verschillende doelgroepen: jonge starters, migranten, studenten. Het is een heel complex onderwerp en met de val van het kabinet wordt het niet eenvoudiger.”