ANBI

Zowel Norschoten als de Vrienden van Norschoten (ontbonden april 2022) hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gegevens ANBI Norschoten

Naam: Stichting Christelijk Zorgorganisatie Norschoten
RSIN: 8053.31.244

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen

Download hier het standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen (2021) en hier het standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen 2020, met daarin kerngegevens en doorlinks naar strategisch plan, jaarrekening en jaarverslag.

Contactgegevens:
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld
T 03420-40 40 00
M info@norschoten.nl

Doelstelling:
Zie missie en visie.

Actueel beleidsplan
Strategische koers 2021-2026

Beloningsbeleid en de bestuurssamenstelling:
Ons beloningsbeleid is conform cao VVT. Bekijk hier de bestuurssamenstelling.

Het verslag uitgeoefende activiteiten en financiële huishouding vindt u in de Jaarverantwoording 2020.

Gegevens ANBI Vrienden van Norschoten

Naam: Stichting Vrienden van Norschoten
RSIN: 8071.08.388

N.B.: de stichting Vrienden van Norschoten is per april 2022 ontbonden.

Contactgegevens:
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld
T 0342-40 40 00

Het verslag uitgeoefende activiteiten en financiële huishouding vindt u in de jaarrekening Vrienden van Norschoten 2021

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.