Duurzaamheid bij Norschoten

Dat duurzaamheid bij Norschoten hoog op de agenda staat, dat merk je aan alles. Niet alleen qua techniek en technische installaties is alles duurzaam of hoogenergetisch ingericht, ook in de dagelijkse processen is duurzaam ondernemen een vanzelfsprekendheid.

Duurzame installaties

In de afgelopen periode zijn alle leefruimten en algemene ruimen op vijf locaties van zorgorganisatie Norschoten voorzien van energiezuinige ledverlichting. Ook beschikt Norschoten over krachtige WKO-installaties. Met deze installaties worden de locaties in Barneveld verwarmd of gekoeld. De pompen in deze installaties zijn voorzien van energiezuinige A+++ pompen.

Zorgvuldig omgaan met afval

Ook de afvoer van ons afval doen wij op een duurzame wijze. Hiermee bedoelen we dat we niet alleen ons afval scheiden (papier, glas en rest) maar ook dat wij ons afval deponeren in een zogeheten perscontainer op onze hoofdlocatie. Op deze wijze reduceren wij meer dan 50% op logistieke transportbewegingen. Ook ons tuinafval wordt hergebruikt. Het compost blijft op ons eigen terrein en van oud hout en oud materiaal worden nieuwe vogelhuisjes gemaakt. In samenwerking met de school De Meerwaarde.

In ons dagelijkse werk

Een volledig papierloze manier van werken is op dit moment nog niet aan de orde, maar wij gebruiken veel minder papier dan voorheen. Recent zijn onze printers vervangen en omdat wij minder printen dan voorheen, zijn wij teruggegaan van 40 printers naar 30 printers voor al onze locaties. Schoonmaken doen wij binnen Norschoten sinds drie jaar met de microvezelmethodiek  Wij gebruiken dus weinig tot geen schoonmaakmiddelen die belastend zijn voor het milieu.

Ambitieuze plannen

Elke dag kijken we waar we in onze bedrijfsvoering en huisvesting zaken nog energiezuiniger of duurzamer kunnen maken om uiteindelijk aan de wetgeving in 2030 en 2050 te voldoen. Niet dat we dat van vandaag op morgen kunnen realiseren, maar we plannen en begroten dit voor de komende jaren. We onderzoeken de alternatieven voor onze oude installaties. De bedoeling is deze in de komende jaren te vervangen door een hybride, energiezuinig systeem dat ook gekoppeld kan worden aan energieopwekking.

Ook oriënteren we ons op elektrisch vervoer en sluiten we het gebruik van circulair geproduceerde vloeren niet uit.  Op onze daken hebben we veel ruimte voor zonnepanelen of andere vormen van energieopwekkers. Deze energie kunnen wij in de toekomst hergebruiken voor bijvoorbeeld elektrisch vervoer van onze behandelaren. Behandelaren bezoeken cliënten ook thuis. Zo kunnen zij zich met eigen opgewekte energie vervoeren.

Wat hebben we al gedaan?

  • Onze locaties zijn voor 80% voorzien van ledverlichting. Locatie Kweekweg is zelfs voor 100% voorzien van ledverlichting.
  • Er is een gesloten WKO-bron gerealiseerd tijdens nieuwbouw van de afdeling revalidatie/locatie Drostendijk en verbouw locatie Klaverweide
  • De CV-installatie locatie Klaverweide is deels vervangen door tapwaterinstallatie
  • we hebben circulaire economie toegepast door reviseren van pompen, inventaris een 2e leven te geven, herbestemming en cradle to cradle-materiaal te gebruiken
  • Transportreductie van ons afval, in plaats van 12 transporten is er nu nog maar 1x per maand een transport nodig. Dit hebben we gerealiseerd door onder andere gebruik te maken van een perscontainer.

Teruggeven aan de maatschappij

Ook zijn er verregaande ideeën voor urban farming; moestuinieren in de tuinen van Norschoten. In deze tuinen kunnen we eigen groenten kweken en beheren. Dit is een mooie bezigheid voor bijvoorbeeld onze revaliderende bewoners. Zij kunnen onder begeleiding tuinieren en zo in beweging blijven. Met de opbrengst uit de tuin kunnen maaltijden worden gekookt voor onze bewoners. Ook afgeschreven inventaris en hulpmiddelen geven wij een tweede kans en bieden dit aan aan instanties in het buitenland. Kortom, waar wij kunnen ondernemen wij circulair. Voor onze planeet, onze mensen, onze toekomst.

Snel naar