24 oktober 2023

Wetenschappelijk onderzoek over de zorgpraktijk in de toekomst

Het ontzorgen van zorgmedewerkers is een onderzoeksthema dat aansluit bij de vraagstukken uit de praktijk. Jaap Dusschooten – lid van de wetenschapscommissie en bewoner van Klaverweide – ziet in de onderzoeksuitkomsten een bevestiging van zijn ervaringen en ideeën. Het organiseren van een passende functiemix is een actueel onderwerp.

Eigenlijke en oneigenlijke taken van verzorgden zijn in beeld gebracht door Loes Stoel (Universiteit Twente). Persoonlijke verzorging, netwerkcontacten en persoonlijke tijd zijn eigenlijke taken waar verzorgden, volgens het onderzoek, de meeste tijd aan besteden. Logistieke en facilitaire taken worden er tussendoor ook nog even bijgedaan. In de toekomst is het volgens de onderzoeker Loes belangrijk om deze oneigenlijke taken van verzorgenden in te perken. Met deze conclusie is het Jaap is het als bewoner en ervaren kwaliteitsexpert volmondig eens.

Aandacht voor bewoners in de huiskamer, licht huishoudelijk werk zoals opruimen van de was, verse koffie en thee: het zijn voorbeelden van taken die volgens Jaap goed zouden passen bij een andere functie. In beeldende taal deelt Jaap zijn ideeën. Aan de ene kant ondersteunt door een verpleegkundige en andere kant door helpende +, welzijn, vrijwilligers en een zogenaamde woonkamer-assistent blijft de verzorgende de spil in het reilen zeilen van de dagelijkse zorg voor bewoners.

Passende functiemix sluit hierop aan. Voor het samenstellen van multidisciplinaire teams in zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden heeft het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen (UKON) een praktische handreiking opgesteld. Hier vind je tips en inspiratie om aan de slag te gaan voor het organiseren van een toekomstbestendige zorgpraktijk.

Interesse in dit onderwerp? Deel jouw vragen, ideeën of kanttekeningen met ons : mail de wetenschapscommissie@norschoten.nl of coby.nell@norschoten.nl